Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Anlita företagshälsovård i Västerås för dina anställda

Att som företagare i Västerås anlita en företagshälsovård lönar sig. De arbetar förebyggande, inklusive med hälsokontroller, och genomför rehabiliteringar.

Som företagare är man skyldig att följa arbetsmiljölagen. I det ingår att förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor. Vad gäller att hantera hälsofrågor så är det inte obligatoriskt att erbjuda sina anställda företagshälsovård. Om man som företagare inte har tillräcklig kompetens att själv bedriva förebyggande hälsoarbete, så är det dock att rekommendera.

Företagshälsovården kan vara ett stöd i att minska eller förhindra risker i arbetsmiljön. Som en del i detta kan den förebyggande hälsovården hjälpa till med en utredning av arbetsplatsen. Det kan inbegripa både ergonomiska och psykiska faktorer som påverkar hur de anställda mår och hur väl de kan utföra sina arbeten.

Vårda dina resurser med företagshälsovård i Västerås

I det förebyggande arbetet ingår också regelbundna hälsokontroller för de anställda. Där ingår blodprov för de vanligaste hälsomarkörerna, men också kontroll av blodtryck, puls och vikt, samt kontroller av syn och hörsel. Vid behov kan företagshälsovården också hjälpa till med rehabilitering och arbetsanpassning för individer som har blivit sjuka.

Personal med ohälsa innebär alltid ett slöseri med resurser. För att förhindra sådana situationer är det särskilt viktigt med ett bra förebyggande hälsoarbete. Likaså är det en avlastning för företagaren att kunna få hjälp från kunnigt folk om en situation med ohälsa ändå skulle uppstå. Övriga medarbetare, som har hälsan kvar, kommer också att uppleva detta som en extra trygghet. Det finns ingen anledning att vänta längre. Kontakta en företagshälsovård i Västerås redan idag.

27 Jun 2022