Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Blogg

Rekrytering, en lång och omständlig process

29 feb 2020

Personalbrist? Det finns möjlighet att hyra kompetent personal och bemöta efterfrågan av kvalitet. Matchning under kortare eller längre tid gör att verksamheten kan fortsätta ostört.

Att rekrytera personal med rätt kompetens till sin verksamhet är ingen lätt sak. Det kan både vara tidskrävande och svårt, och man vet aldrig om man lyckas heller. Ibland rör det sig bara om en viss tid, det kan vara en graviditetsledighet, en sjukskrivning eller annan frånvaro. Det kan göra det ännu svårare att hitta rätt personal som är beredd att rycka in under en begränsad tid. Därför är lösningen med t ex hyrsjuksköterska ett utmärkt alternativ. Det blir plötsligt enkelt att hitta en perfekt ersättare för den som är frånvarande. Utan att verksamheten blir lidande.

Jobba som bemanningssjuksköterska

Är du intresserad av att jobba som uthyrd konsult inom din bransch? Du kanske har en specialistutbildning, som du gärna vill praktisera. Det kanske inte finns möjlighet att tillämpa din utbildning fullt ut i din nuvarande tjänst. Då är du hett eftertraktad inom bemanningsföretagen. Ju mer specialiserad desto mer eftertraktad, eftersom det ofta är svårt att matcha en specialkompetens med ett tillfälligt inhopp med traditionell rekrytering. Är du intresserad av att anta utmaningen att jobba på konsultbasis, börja då med en intresseanmälan. Du får genomgå en intervju och så småningom väljer du själv vilka uppdrag du är intresserad av. Resten sköts av bemanningsföretaget. Försäkringar, liksom pension och eventuell sjuklön, ingår alltid i avtalen. Du kan välja att fakturera själv eller få lönen via bemanningsföretaget.

Röster kring konsultuppdragen

De som tagit uppdrag som hyrsjuksköterskor upplever att de fått mycket hjälp på vägen, har kunnat ställa alla frågor och blivit väl omhändertagna. Det har varit ett eget val att jobba på nya orter eller nya platser, och det har varit utvecklande. För att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att allt runt omkring fungerar, boende, kontakter och administration. Feedback och information upplever de flesta som viktiga faktorer för trygghet. Man har organisationen i ryggen och känner sig inte utlämnad. Man har stor frihet att påverka sin arbetssituation. Lönen är högre när man jobbar som uthyrd personal, både timlön och ob-tillägg är bättre. Att det fungerar väl både för konsulterna som för de som hyr kompetens är nyckeln till ett lyckat samarbete. Egentligen finns det bara vinnare. Så bäva inte inför nästa graviditetsledighet. Det finns lösningar som hjälper dig att ha kvar en bra kvalitet. Vi rekommenderar att kolla in denna hemsida: https://www.sjukvardsmaklarna.se

Vad är ett äldreboende?

17 feb 2020

När man blir gammal kan det vara så att man behöver lite hjälp i sin vardag, för att klara av att bo kvar hemma. Många vill fortsätta bo hemma och slippa tanken på att flytta in på ett boende.

Som en del av livet så blir vi alla gamla och någon gång kan det hända att vi till och med behöver hjälp eller någon form av assistans i vårt hem. Det är för att vi ska kunna klara av vår vardag och fortfarande kunna bo kvar hemma och på så vis slippa flytta iväg och bo på ett äldreboende. Ett äldreboende är ett boende där det bor flera människor tillsammans, men alla har sina egna rum eller lägenheter kan man kalla det. Det finns personal där som hjälper de boende med vad de än behöver hjälp med. Det finns förutom lägenheter till varje boende även gemensamma utrymmen där alla kan umgås, se på tv eller spela spel till exempel.

Lika men olika

På ett äldreboende finns också ett kök och en matsal där de boende kan komma ut och få lagad frukost, lunch, middag och fika varje dag. Men det finns möjligheter till kyl i de olika lägenheterna där de boende bor och om de hellre vill äta inne hos sig så får de göra det om de vill. När det kommer till hemtjänst så är det både likt och olikt från just äldreboende. På ett äldreboende finns det personal men ett rullande schema, alltså, hela tiden är någon på plats, medan det inom hemtjänsten kommer hem personal till en i ens eget hem på avtalad tid. De kan komma flera gånger om dagen och hjälpa till med dagens olika mål, hygien, påklädning och städning för att ge några exempel.

Trygg omsorg

Båda områden ger lika mycket omsorg och erbjuder den slags trygghet för de äldre som de själva önskar. För de som väljer att bruka hemtjänsten istället för att flytta in på ett äldreboende, så beror det ofta på att de klarar sig lite bättre själva än de som behöver hjälp dygnet runt på ett boende. Många vill klara sig själva hemma så länge som det bara är möjligt, och har man det valet så skulle nog vi alla välja det eller hur? Alla förtjänar en trygg vård och att äga rätten över sitt eget liv, självbestämmande är väldigt viktigt att tänka på och inte bestämma över huvudet på någon annan.

När du vill ha vård i hemmet

9 dec 2019

Är man sjuk, vill de flesta bara vara hemma. Man vill ligga i sin egen säng, om det nu inte skulle vara så att man är akut sjuk, dödssjuk och behöver akut vård, och omfattande vård. Då är man i så stort behov av vård, att det kanske inte spelar någon roll om var man ligger och är sjuk. Men skulle det vara så att man endast tillfälligt behöver vård i hemmet, så kan man faktiskt få det.

Alltfler kommuner har insett att det blir billigare för hela vården som bransch, om patienter kan vårdas i sitt hem. Vårdas de i sina hem, behöver de ingen sängplats. De har ju redan en sängplats hemma. Vårdas de där, behöver de inte sjukhuskläder, mat som sjukhuset tillagar, och så vidare. Och är det så att patienten själv vill stanna hemma, så är det ju en win-win situation.

Viktigt att anlita rätt vårdföretag

Ska en patient vårdas hemma, är det ju viktigt att de som kommer hem till dem och ska hjälpa dem. Det är ju viktigt att den som kommer hem till den som är sjuk, har tillräckligt med tid för den som är sjuk. Är det en ensam person, kan det bli det enda sällskap som den sjuka får. Om då den som ska vårda den sjuka hemma är stressad och inte har tid, så kan patienten känna sig mycket missmodig, och viktiga vårdinsatser kan missas. Men om det är rätt slags vårdpersonal som kommer, kan patienten i stället känna att de får hjälp med just det som de behöver och kan tillfriskna i stället så att den som är sjuk kommer på fötter igen. Då har vårdpersonalen verkligen lyckats med sitt arbete.

Viktigt med bemötande och medicinska kunskaper

Det är mycket viktigt att de som ska hjälpa den som är sjuk, att bemöta den som är sjuk på rätt sätt. Det är även viktigt att den som kommer hem till den som är sjuk, har den rätta kompetensen. Det krävs att det är en sjuksköterska som kan bedöma den som är sjuk, om patienten behöver mer hjälp, mer medicin, eller annan medicin. Och skulle några komplikationer inträffa, måste en läkare kunna komma hem till patienten. Då är det alltid vårdföretaget, som kommer hem till de olika patienterna kan slå larm när det behövs. Är det någon som är sjuk, behöver den patienten mer regelbunden och täta besök, så att inte patientens hälsa riskeras, bara för att patienten vårdas i hemmet. Här kan man läsa mer om vård som bedrivs i hemmet på: http://www.proffssyster.se.

När barnen mår dåligt

1 okt 2019

Det är alla föräldrars största mardröm, att sina älskade barn mår dåligt. Man vill bara att de ska ha det bra, både fysiskt och psykiskt. Svåra sjukdomar hos barn är jobbigt för hela familjen. Det påverkar hela vardagen och alla i familjen går igenom mycket känslor som behöver hanteras.

Det är inte alltid att familjen kan hantera det ensam utan behöver professionell hjälp. Det är ibland nödvändigt att få hjälp av en utomstående för att få hjälp med sina problem.

Hjälp finns att få

Oavsett anledning till att barn mår dåligt mentalt är det viktigt att inte strunta i det. Det ingår i barnens utveckling att testa gränser och att lära sig hantera sina känslor. Men vissa barn klarar inte det som andra barn. Det kan dels bero på någon traumatisk händelse eller att barnet är mer känslig än andra barn. 

En duktig och förstående barnpsykolog ser och förstår barnens problem och kan på olika sätt underlätta genom samtal och övningar. Det är nyttigt för hela familjen att lära sig att förstå barnet utifrån sin situation och därigenom göra vardagen lättare.

Tecken på problem

Hur ser man då att det egna barnet är i behov av professionell hjälp? Det vanligaste är nog att barnet fått svårare att hantera känslor och ofta får stora känslomässiga utbrott. Det kan ibland vara svårt att lugna barnet. Det kan också vara att barnet ofta är ledset och nedstämt utan egentlig anledning. Det är inte ovanligt att det även påverkar aptiten och sömnen. Det är en varningssignal man bör ta på allvar. För med dålig sömn och näringsintag förvärras problemen snabbt.

 

Behöver du komma i kontakt med en skicklig barnpsykolog? På denna sida kan du läsa mer och boka in en tid för din familj: https://www.barnpsykolog.nu.

När du behöver handledning som socionom

5 sep 2019

Arbetet som socionom har bara under de senaste 20-30 åren förändrats så mycket, att man nästan undrar om man fortfarande som socionom har samma uppdrag som då. Vad är socionomernas egentliga uppgift? Visserligen arbetar de flesta socionomer med olika områden och därmed har olika uppdrag; en socionom som arbetar med missbruk ska försöka hjälpa den som vill komma ur sitt missbruk, en socionom som arbetar med barn och familjefrågor ska hjälpa familjerna med sina problem och den socionom som arbetar med bistånd, ska hjälpa den som ingen inkomst har. Men hur bra lyckas dagens socionomer med detta?

Vad är det för fel på socialtjänsten?

Det har skett en tydlig förskjutning av socionomernas uppdrag. Samhällets sociala skyddsnät har inte längre samma skyddande funktion som det var för 20-30 år sedan. Istället för att verkligen erbjuda bistånd till dem som behöver det, har socionomerna blivit en myndighetsperson, som övervakar de människor som de är satta att hjälpa. Istället för att hjälpa dem med bistånd, blir människor som söker sig till de sociala myndigheterna ifrågasatta, som om alla som kom till dem, var myglande, fuskande personer som gör allt i sin makt att lura de sociala myndigheterna på pengar – och ses inte som de hjälpsökande personer de faktiskt är.

Det är inte socionomernas fel

Det är egentligen inte socionomernas fel att det har blivit såsom det har blivit. Socionomernas uppdrag har i sanning förändrats under nämnda tidsperiod. De är inte längre satta att hjälpa människor, utan att övervaka att samhällets medborgare gör som de borde göra: ta sig i kragen, arbeta heltid och inte mygla, genom att söka sig till socialtjänsten och tro att de ska få pengar därifrån. Det är inte socionomernas fel att de numera har fått helt andra uppdrag, att deras uppdrag är att spara in på biståndet, att inte hjälpa utsatta människor, utan se till att var och en skärper sig och slutar vara hjälpbehövande helt enkelt. Men vad ska socionomer som önskar hjälpa människor göra när det faktiska uppdraget ser helt annorlunda ut, än det som de som personer kanske önskar göra?

Det finns trots allt människor som faktiskt vill kunna hjälpa andra människor, som faktiskt behöver hjälp, men ibland blir de motarbetade, blir förda bakom ljuset eller får för lite professionell kunskap för att kunna utföra sitt arbete. För alla de socionomerna finns det faktiskt hjälp att få. Här kan du läsa mer om handledning för dig som socionom.

När du behöver hjälp hemma

10 jan 2019

Det finns många i vårt samhälle som av olika anledningar inte klarar det vardagliga sysslorna hemma själv. Det kan handla om funktionshinder, ålderdom eller psykiska besvär.

Det kan också vara att man lever med en sjuk anhörig eller det egna barnet som kräver omvårdnad dygnet runt, då orkar man inte även sköta hemmet och har ingen tid för sig själv. 

Det finns olika varianter av hemtjänster på marknaden. Numera finns det förutom statlig hjälp, även många privata aktörer med olika inrikningar för att underlätta livet för de drabbade. 

Få hjälp med hemtjänsterna

Det finns många professionella företag när du behöver hjälp hemma som erbjuder ett antal högkvalitativa tjänster i hemmet.

Det kan handla om allt från hjälp med den personliga hygienen till städhjälp. Det finns ovärdelig hjälp att få, och ingen i Sverige ska behöva känna maktlöshet för att kroppen håller eller klarar vissa hushållssysslor längre. Det kommer att öka livskvalitén betydligt när man får hjälp hemma, både att det blir rent och fräscht, men även av en personlig kontakt. Allt sker på dina villkor och det är du som bestämmer.

Att hjälpa personer med särskilda behov gör att de kan få bo kvar hemma och inte tvingas bo på någon form av hem. De flesta människorna känner sig trygga hemma och vill inte flytta.

Du ska alltid bli trevligt bemött och respektfullt behandlad i ditt eget hem.   

Exempel på vad man kan få hjälp med

Många företag erbjuder ett brett utbud av tjänster, som till exempel olika servicetjänster, omvårdadstjänster, avlösning för den som ger service till en närstående eller anhörig i hemmet, ledsagning vid läkarbesök och myndighetsbesök.

Man kan självklart även få hjälp i köket med matlagning och diskning. Det är livskvalitet att få lagad mat varje dag. 

Om man inte klarar fysiskt att tvätta sig och gå på toaletten själv finns det kompetent hjälp att få. De som arbetar inom hemtjänsten är väldigt snälla och hjälpsamma med stor förståelse för att det kan vara känsligt för vissa.

Det finns också möjlighet att få hjälp med städning och tvättning av hemmet. Ingen ska behöva ha det smutsigt och ofrächt för att kroppen inte klarar av det.

Ibland kanske man behöver bli ledsagad till någon aktivitet, något som är avgörande för vissa för att komma ut ur sitt hem. Bara att få prata med någon i sitt hem kan göra underverk för en ensam människa och bryter en känsla av isolering.

Tandimplantat - om din kund tappat en eller flera tänder

29 okt 2018

Det är inte ovanligt bland människor med funktionshinder att tandhygienen sköts dåligt. Det är ju vi som personliga assistenter som är ansvariga för all typ av omvårdnad, men mycket kan som bekant gå fel när det kommer till att sköta dagliga rutiner. Det kan vara en sommar med många och olämpliga vikarier, det kan vara stressad personal som inte hinner med eller inte orkar på grund av många övertidstimmar, och de kan också vara kunden själv som motsätter sig tandborstning och tandrengöring.

Svårt att rengöra tänderna på någon annan

Sedan är det också så att det är svårt att komma åt att rengöra någon annans tänder, särskilt om personen har svårt att sitta still, har spasmer eller liknande. I dessa fall är det oerhört viktigt att man besöker en tandhygienist ofta så att tänderna kan rengöras ordentligt, under narkos om det skulle bli nödvändigt. Som funktionshindrad har man ju tillgång till det speciella tandvårdsstödet, så se till att din kund verkligen utnyttjar rätten att gå till tandläkaren ofta.

Olika metoder att ersätta tänder

Det är tyvärr inte ovanligt att människor med funktionshinder tappar en eller flera tänder under sin livstid. Då är tandimplantat en bra lösning, eftersom de till skillnad från uttagbara proteser sitter säkert i munnen och inte riskerar att lossna och i värsta fall sväljas. Dock gör ju uttagbara proteser att det är lättare att rengöra dem, något som kanske är positivt i just din kunds fall. Tandimplantat ställer nämligen precis lika stora krav på munhygienen som riktiga tänder, så om detta är ett problem kanske implantat inte är den bästa vägen. Här är det alltid bäst att rådgöra med en tandspecialist som kan mycket om tandimplantat och dess för-  och nackdelar.

Tandimplantat ofta bäst

I många fall är tandimplantat dock en bra lösning för en funktionshindrad person. Ingreppet kan göras under bedövning eller narkos, man känner ingen smärta utöver att man är lite öm i käkbenet de närmaste dagarna efter ingreppet. Ett implantat sitter säkert i käkbenet och tanden ser ut och känns precis som en vanlig tand. För en person som förlorat många tänder kan det bli ett riktigt lyft att se fin ut i munnen igen, och att kunna tugga mat ordentligt.

Besök en specialtandläkare

Vill du ta reda på om tandimplantat är något för din kund ska du besöka en tandvårdsmottagning där det finns specialtandläkare med kunskaper inom tandimplantat. I Stockholm finns de flesta sådana mottagningar, men även i Helsingborg finns det mottagningar som är duktiga på tandimplantat. Tänk på att det är du som får föra din kunds talan, så se till att du verkligen ger en fullständig bild av kundens omsorgsbehov och förutsättningarna att hålla implantaten rena och fria från bakterier. Ger du tandläkaren felaktiga premisser att utgå ifrån kan implantatet bli misslyckat och riskera att lossna. Som vanligt är det ett stort ansvar du har som personlig assistent, men det ingår i jobbet.

Mer info: https://www.tandimplantatstockholm.nu.

Ska din kund till tandläkaren?

11 sep 2018

Som personlig assistent så fungerar man på många sätt som ett par extra ben, en extra arm, en extra hjärna som kan påminna kunden om viktiga saker som ska utföras. Det handlar om att vara behjälplig och att vara det utan att vara i vägen eller till besvär. En kund ska kunna leva sitt liv - med sina förutsättningar - som kunden vill - och du som personlig assistent ska hjälpa i detta.

Det innebär att kunden har samma rättigheter som du och det kan handla om allt från att gå till arbetet, gå på stan för att fika, umgås med sina vänner eller att gå till en tandläkare eller till sjukhuset. Det senare - vårdfrågor - kan vara speciellt för dig som personlig assistent: plötsligt så är ditt yrke i kollision med en annan yrkeskunskap i form av exempelvis en tandläkare.

Hur ska man agera i ett sådant läge - ska man ta ett steg framåt eller bakåt? Hur förklarar man problem utan att stampa på kundens integritet? Vi kan ge ett scenario där du är assistent till en kund som besöker en tandläkare i Sundbyberg.

Kunden säger att han borstar tänderna dagligen

Den tandläkare ni besöker i Sundbyberg börjar med att ställa frågor om tandskötsel. Hur ofta borstar kunden tänderna, vad äter han/hon för mat och så vidare. Det som förbryllar dig är att kunden svarar helt stick i stäv med verkligheten. Plötsligt så säger han sig borsta tänderna dagligen och då han dessutom säger sig äta nyttigt hela tiden så blir du än mer förvirrad. A) din kund vägrar tandborstning och B) han äter extremt onyttiga saker. Frågan är - griper du in eller står du bredvid?

Inte helt lätt. Om denne tandläkare i Sundbyberg genomför en undersökning och ser att det finns omfattande kariesangrepp så kommer han indirekt att hålla sig - och övrig personal - som ansvariga och säga att ni inte sköter era jobb. Du får alltså bära hundhuvudet för att din kund ljugit.

Tala med er tandläkare i enrum

Vårt råd: ta tandläkaren åt sidan och förklara hur situationen egentligen ser ut. Tandläkaren kan utifrån dessa fakta ta nya infallsvinklar i beaktning. Kanske beror oviljan att borsta tänderna på smärta, att han kanske behöver mer hjälp - kanske en eltandborste? - och att fler besök hos tandhygienister behöver bokas in i framtiden.

Det är en känslig fråga, men den behöver inte innebära att du känner att du gör ett dåligt jobb i kundens hem - och den behöver heller inte innebära att du börjar försvara dig och tala över kundens huvud. Ta det lite lugnt och samtala med tandläkaren i enrum.

Ännu bättre är att ringa till mottagningen i Sundbyberg innan och förklara situationen. Säg att kunden har problem med att sköta sina tänder, och säg att han förmodligen kommer att frisera sanningen i syfte att framstå i bättre dager (vem gör inte det?). Det gör att tandläkaren är förberedd och kan hitta lämpliga förebyggande åtgärder.

Läs mer om tandvård påhttp://www.tandläkaresundbyberg.com.

Arbetsgivarna borde satsa mer på sin personal

22 aug 2018

Alla som jobar med personig assistans borde få en medalj i tapperhet, uthållighet och mod. De borde få medborgerliga pris och blommor – varje dag. Tänk dig själv, om du var med om en bilolycka och plötsligt inte kunde röra en fena, eller muskel i hela din kropp. Har du turen, vilket alla behöver då och då, så får du en preosnlig assistent. Din personliga assistent ser till att du kan klä på dig, komma ut fastän du sitter i en rullstol. Han eller hon ser till att du får gå på bio, får handla de saker som du behöver, ser till att lga den mat som du önskar, att du får duscha och borsta tänderna. Alla behöver en personlig assistent fram till den dag som man kan röra sig och är helt återställd.

Alla personlig assistenter är livsviktiga

Ahr man råkat ut för något i sitt liv, som man inte har orsakat själv, behöver någon som kan hjälpa en att komma tillbaka till det liv som man levde innan olyckan. Och även om man kanske aldrig har varit där kan man behöva komma till att kunna leva ett så innehållsrikt liv som det bara är möjligt. De personliga assistenterna är väldigt viktig (om du nu inte har märkt vart vi vill komma här). Därför anser vi att alla som arbetar som personliga assistenter är värda allt beröm de bara kan f. De ger ju av sin arbetstid till att vara den handikappades armar, ben och fingrar. De gör livet möligt att leva även om man har drababts av en olycka eller kanske aldrig har varit förmögen att röra sin kropp.

Personliga assistenter behöver god fysik

Eftersm de personlgi a assistenterna är sdana som är förlängda armar, ben och fingrar åt dem som har drabbats, behöver de i sin tur en god fysik. De kan ju liksom sina patienter drabbas av ryggskott, hälsporre eller andra skador när de i sin tur arbetar med att hjälpa dessa immobila människor möjligheten att komma ut och göra roliga och nödvändiga saker. De behöver ha en kropp som är väl tränad och som är frisk. De behöver träna upp sina muskler och vi anser att det borde vara arbetsgivarnas skyldighet att just dessa människor har tillgång till gym och får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Det ska inte de personliga assistenterna behöva betala själva.

Så bör du göra om du har ont i fötterna

En otroligt vanlig åkomma är att man plötsligt kan få ont i fötterna. Har man gått i fel sorts skor kan man drabbas av hälsporre.Om man har drabbats av det har man otroligt ont i fötterna. Då behvöer man få komma till en klinik som kan göra en bra från hälsporren. Bor man i Stockholm kan man ta kontakt med Hälsporrespecialisterna som hjälper en till rätta med sin hälsporre.

Att arbeta med personlig assistans

8 okt 2017

Den som vill jobba som personlig assistent kan glädja sig åt många arbetstillfällen runt om i landet, i storstäder som Stockholm såväl som på mindre orter. För att bli personlig assistent krävs oftast ingen speciell utbildning eller erfarenhet. Istället är det den personliga kemin mellan dig och den du ska hjälpa som värdesätts.

Vad gör en personlig assistent?

Den som arbetar med personlig assistans jobbar med att ge personer med funktionsnedsättning stöd i vardagen. Vad det innebär i praktiken beror helt på vad den funktionsnedsatte har för behov och önskemål. Vissa behöver någon att resa eller gå ut och göra saker med, medan andra behöver hjälp med tunga lyft eller att handla. Två jobb inom personlig assistans ser sällan likadana ut.

I de flesta fall är de personliga assistenterna anställda av kommunen eller av privata aktörer. När anställningen är privat kan det vara av brukaren själv, av så kallade brukarkooperativ eller ett privat bolag.

Moment i arbetet

Som nämnt ovan ska den som arbetar med personlig assistans hjälpa brukaren med sin vardag. Det ska ske så att brukaren, så långt det är möjligt, kan leva sitt liv på de vis de hade gjort utan sin funktionsnedsättning. Brukare med personliga assistenter kan ha många olika typer av nedsättningar. Till exempel kan det handla om förlamning, hörsel- eller synskador eller en intellektuell nedsättning.

Arbetstider och miljö

Inom personlig assistans är det inte ovanligt att man jobbar kvällar och helger. Tanken är att följa brukarens vanor så att hon eller han inte ska behöva planera sina dagar på andra sätt än vad personer utan nedsättningar hade gjort. Ofta har en brukare flera assistenter som turas om med ett roterande schema. Vad gäller miljön kan det variera mycket. Arbetet sker där brukaren befinner sig, vilket kan vara på olika verksamheter och olika tider under dygnet.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Hjälpta till att handla
  • Laga mat
  • Sköta hygienen
  • Sköta hemmet i övrigt
  • Hjälpa brukaren att kunna ägna sig åt hobbys och intressen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är god för den som söker jobb. I den större delen av landet råder liten eller mycket liten konkurrens om jobben. I Lappland anses arbetsmarknaden dock vara i balans. Det finns idag 73 000 anställda inom personlig assistans över hela landet, där en stor del finns i Stockholm. I just Stockholm råder liten konkurrens om jobben enligt arbetsförmedlingen. I Uppsala, som inte lägger särskilt långt norr om Stockholm, är konkurrensen om jobben mycket liten, enligt Arbetsförmedlingen.

Om du vill läsa mer om personlig assistans kan du läsa mer här.

 

Hur kommer jag i kontakt med hemtjänst i Stockholm?

13 jul 2017

Människor blir som vi alla vet äldre och man reagerar alla olika på detta åldrande – en del förblir pigga, andra blir sjuka och några hamnar lite mitt emellan och har bättre och sämre dagar. Det är helt enkelt en del av livets gång. Hur man lägger upp det hela beror på – ser du att din gamla mamma exempelvis inte längre är förmögen att ta hand om sig själv så ställs du som barn inför en mängd svåra beslut. Vad och, framförallt hur, ska du kunna ge henne ett drägligt liv?

Många människor väljer vid sådana lägen att nyttja de resurser som vårt samhälle har för dessa situationer och ett av dem är att använda hemtjänst. Bor du och din mor i exempelvis Stockholm så kan du i och med hemtjänst låta din mamma bo kvar i sin lägenhet och där i hemmet få besök av utbildade personer som hjälper henne med vardagsysslorna. Detta kan vara att ta medicin, dusch och påklädning och hjälp vid sänggående – dock arbetar hemtjänst på detta vis i hela landet och inte bara i Stockholm. I Stockholm kan man dock säga att man har lite fler alternativ då det handlar om hemtjänst – där finns helt enkelt fler företag som specialiserat sig på detta. Med varierande resultat ska tilläggas och här gäller det verkligen att välja rätt – bäst är att kolla runt lite innan om vilka företag i Stockholm som har bäst rykte gällande hemtjänst.

Annars kan det bli en väldigt obehaglig överraskning. Men detta är tack och lov inte så svårt att kolla – man kan exempelvis söka lite på internet innan eller höra sig för med kompisar och annat folk som befinner sig i samma situation och därigenom få fram information gällande olika företag som arbetar inom hemtjänst i Stockholm.

Vilka jobbar inom hemtjänst i Stockholm?

Hemtjänst är ett yrke som är väldigt dominerat av kvinnor – detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Något som är ganska konstigt då yrket innehåller många tunga lyft och ofta sker i trängre utrymmen och därför borde vara något även för män. Dock kan man här se att fler och fler manliga personer i Stockholm börjat arbeta inom hemtjänsten – en trend som vi får hoppas hålla i sig. Som brukare av hemtjänst är det nämligen viktigt att hela tiden träffa nya människor – detta håller nämligen hjärnan igång och utbyte av olika erfarenheter är något som är bevisat positivt för äldre människor.

Det kan man ju även applicera på sig själv och hur man skulle vilja ha det själv då man blir äldre – att kunna träffa nya människor, kunniga inom sitt yrke naturligtvis, är något som de flesta skulle se som något positivt. Vi bör alltså hoppas att trenden med fler män inom hemtjänst som startat i Stockholm sprider sig över hela landet – detta skulle nämligen kunna medföra att åldrandet blir betydligt lättare att handskas med – både som anhörig men framförallt som den som behöver hjälpen.

Vinstdrivande företag inom hemtjänst kritiseras

16 dec 2016

Vinstdrivande företag inom hemtjänsten, och i välfärden i allmänhet, har kritiserats från flera håll på senare tid. Än så länge är det bara vänsterpartiet som är emot vinster i välfärden – men undersökningar visar att väljare till många andra partier tycker samma sak. Givetvis är det dock inte alla som är emot att vinstdrivande företag får verka inom hemtjänst. Till exempel inom hemtjänst i Stockholm är det fler som är positiva då det finns fler aktörer att välja på än i mindre kommuner. Men åsikterna är delade bland de flesta. Framförallt tycks det finnas ett glapp mellan politiker och befolkningen, där en större del av politikerna tycker att privata företag inom välfärden är en bra idé. Även

Var kommer kritiken ifrån?

Kritiken kommer från flera håll. Beroende på vilken kommun det handlar om, kan kritiken dock komma med olika syften. I Malå till exempel, har förslaget om att införa privat hemtjänst fått kritik av ersättaren i omsorgsnämnden. Han menar att Malå helt enkelt är för litet, och att de inte kan ha fler aktörer än de redan har. Han påpekar också att det kanske skulle gå bättre i lite större kommuner, så som i Umeå och Skellefteå.

Att kritiken kommer på grund av att det ”inte går att ha fler aktörer” är kanske inte det man brukar höra. Ofta får man istället höra att det är principen, att skattepengar ska gagna endast medborgarna snarare än ägarna av den vinstdrivande vårdinstitutionen.

Oron kommer också ofta från landsbygden. Om hemtjänsten blir allt mer och mer privat, så kan vårdinstitutionerna på glesbygden glömmas. Detta eftersom färre riskkapitalister skulle ha något intresse av att investera i glesbygden. Det blir helt enkelt inte lika lönsamt jämfört med om hemtjänsten skulle vara baserad i en större stad.

Vad säger de fakta som finns?

Tittar man på några av de rapporter och studier som finns, visar merparten av dem att vinstdrivna företag i offentlig sektor är mer effektiva än dem som är statligt eller kommunalt drivna. Om det här kan appliceras direkt på hemtjänst är oklart, men för merparten av de privata företagen i offentlig sektor verkar detta stämma.

Samtidigt är det inte bara detta som kritiseras av motståndarna. Ett annat argument, som kanske inte riktigt har med just att göra hur bra vården fungerar, är att alla inte har samma tillgång till vård om privata alternativ införs. Privata ägare är troligtvis, som tidigare nämnt, inte lika benägna att investera i landsbygden. Samtidigt framfördes argumentet ovan att små städer ”inte klarar av en till aktör”.

Huruvida de privata alternativen växer i framtiden eller inte återstår att se.

 

Släpp oron med hjälp av hemtjänsten

4 nov 2016

Åh nej! Tänk om mamma ramlat igen! Du som har föräldrar i pensionsåldern som börjat bli skröpliga känner nog igen den där obehagliga gnagande oron när telefonen ringer och du ser mammas eller pappas nummer på mobilens display. Vad har nu hänt?

Då är det hög tid för både dig och din förälder, särskilt om hon eller han lever ensam, att börja fundera på vilken hemtjänst ni behöver ta hjälp av för att klara vardagen. Det handlar inte bara krasst om att din mamma eller pappa ska bli mätt, få en kopp kaffe och rena lakan. Det handlar också om dig!

Att ständigt gå och oroa sig för en närstående i vardagen, suger otrolig mycket energi. Vi vill ju alla känna oss säkra och veta att de som står oss nära mår bra. När de mår bra - mår vi bra och kan slappna av.

Förutom kommunal hemtjänst har många kommuner i dag kontrakt med vård- och omsorgsföretag som kan erbjuda sina tjänster i hemmet. Det är ju faktiskt det som hemtjänst betyder. Att omsorgspersonalen kommer hem till den som behöver och gör det som behöver göras på plats.

Samma regler gäller

Vad är det då för skillnad mellan kommunal hemtjänst jämfört med hjälpen från ett hemtjänstföretag? Du som tar dig tid att jämföra kommer säkert att se att både kommunen och de fria företagen lovar säkerhet och god omvårdnad. Det är samma lagar och regler som gäller för båda. I regel är det kommunen själv som lagt ut sin egen, eller delar av sin egen, hemtjänst på entreprenad.

Det är viktigt att personalen inom hemtjänsten har rätt utbildning och erfarenhet för att kunna sköta sitt jobb och ta hand om din gamla mamma eller pappa. Om din kommun har egen hemtjänst är det kommunens ansvar att se till att nivån på personalens utbildning är tillräckligt hög. Det samma gäller om kommunen lägger ut sin hemtjänst på entreprenad. Kommunen ska alltså ställa samma utbildningskrav på det fria företagets anställda som på sin egen personal inom hemtjänsten.

Många kommuner har i dag en lista på olika hemtjänstföretag som de själva anlitar för att klara av omsorgen. Du kan då jämföra och välja vilket företag som du tycker känns bäst. Men som grundregel kan du tänka att din förälder och du ska kunna förvänta dig lika bra hjälp oavsett om ni väljer kommunal hemtjänst eller ett hemtjänstföretag.

Få kontroll på ditt liv med hjälp av en psykolog

14 okt 2016

Det finns tillfällen i livet då man känner sig stark och där man nästan känner sig oövervinnerlig; ingenting är omöjligt och ingenting utanför sin egen sfär kan påverka. En härlig känsla. Men; likväl så kan det finnas stunder i livet då man känner sig direkt svag och där de mörka tankarna tar för mycket plats; man drabbas av sämre självförtroende och man känner att man inte duger något till. Jobbet, familjen, det sociala livet – allt känns hopplöst och det spelar ingen roll vad man gör; känslan av att vara otillräckligt ligger ändå kvar.

Det är tyvärr vanligare idag att människor drabbas av depressioner och där man slutligen går in i väggen; vi lever i ett allt mer kravfyllt, stressat samhälle och den egna prestationen ska alltid komma i första rummet. Det vill säga – många ställer på tok för höga krav på sig själva och har dessutom krav på sig utifrån; en kombination som gör att man till slut inte orkar längre. Krav utifrån. Med detta menar vi både från jobb, från familjen och vi menar även en annan bov i dramat – de sociala medierna.

Att man hela tiden ska visa sig vara den perfekta mamman/pappan och laga den bästa middagen, ha det perfekta hemmet, de perfekta barnen, den perfekta semestern och så vidare skapar även det en enorm press och stress och detta då man hela tiden jämför sig med andra via exempelvis Instagram och Facebook. Det handlar om ett i grunden osunt beteende; ingen är perfekt och det ska man komma ihåg i allt detta.

En psykolog kan förändra ditt liv

Men; om man känner att världen håller på att rämna utanför och att man är nära att förlora fotfästet – finns det då något som man kan göra för att hitta rätt? Ja, mycket handlar om att man måste våga ta steget och ta hjälp där man besöker en psykolog. En psykolog kan hjälpa en person att hitta trygghet i sig själv; att inse att man duger och där man får en chans att ventilera om sin vardag och sina problem. Att besöka en psykolog är inget rop på hjälp och ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på styrka.

Människor i större städer känner ofta större stress – och då kan regelbundna besök hos en psykolog vara exakt den ventil du behöver. Att i lugn och ro kunna sitta hos en psykolog – en person som verkligen lyssnar – kan vara skillnaden i livet. Man kan inse vad som egentligen betyder något, hur man kan förändra sig själv och sina vanor till det bättre och man kan få de verktyg man behöver för att – helt enkelt – må bättre. Rådet är att man även vid stunder då man känner sig lite starkare bokar in en tid hos en psykolog och detta för att det ger effekt i form av bättre insikt i sig själv och sitt eget beteende. Något vi alla behöver.