Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Blogg

RSS

Rätt hundfoder gör pälsen blank och fin

30 Aug 2023

Hundar tänker inte på vad de äter, bara det smakar gott. Det är därför man som hundägare måste se till att det finns rätt näring i det hundfoder man serverar.

Förr fick hundar hålla tillgodo med rester från familjens middagar. Sås, potatis, korv och ben. Hundar älskar det som kommer från familjens matbord men all mat är inte bra för de fyrbenta vännerna. Salt, lök och socker kan ställa till det och göra att hunden får ont i magen.

Det bästa du kan göra för din hund är att bjuda på foder som är tillverkat för och anpassat till hundar. Om du läser innehållsförteckningen på förpackningen framgår det vad maten består av. Ett sätt att se om hunden får i sig det den behöver är att pälsen är blank.

Det finns olika sorters hundfoder för olika sorters hundar

Det är stor skillnad på olika hundraser. För att tillgodose hundens behov behöver man därför tänka på hur stor och hur aktiv den är. Arbetande hundar kan behöva mat två gånger om dagen. Sällskapshundar som nöjer sig med tre promenader behöver oftast bara äta en gång per dag.

Det är inte bara mängden mat som är viktig utan också näringsinnehållet. De flesta hundar får i sig allt de behöver om de får tillgång till ett balanserat hundfoder. Du kan välja torrfoder men då är det viktigt att se till att det alltid finns tillgång till friskt vatten. Dricker hunden dåligt kan du blötlägga maten innan du ställer fram matskålen.

Läs mer om Rustas hundfoder här: rusta.com/se/sv/fritid/husdjur/hund/hundfoder/

Företagshälsovård Stockholm - enorma vinster

17 Feb 2023

En modern chef ser personalen som företagets främsta tillgång. Man vet att en personal som trivs på jobbet också kommer att prestera. Man vet också att en personal som håller sig i fysiskt trim och som håller sig friska dels kan leverera på en högre nivå, men dels också minska på de kostsamma sjukdagar som många företag ser som en realitet idag. Företagshälsovård i Stockholm är ett effektivt verktyg att använda i dessa frågor och att fler och fler arbetsgivare börjat inse detta är glädjande.

Genom företagshälsovård i Stockholm kan man nå enorma vinster som företag - men där givetvis individen är den som kan dra den största vinstlotten. Vid företagshälsovård i Stockholm så sker undersökningar och det tas en massa prover i syfte att upptäcka eventuella sjukdomar och eventuella fysiska problem redan på ett tidigt stadie.

Har en person övervikt, risk för diabetes eller exempelvis ett farligt högt blodtryck så kan man också hjälpa denna att hitta en bra balans i livet. Och, personen i fråga får givetvis också vägledning i hur man ställer om samt, om det behövs, en remiss till den vanliga sjukvården för konsultation.

Skapa en modern, välmående arbetsplats

För en arbetsgivare så blir detta guld värt även sett ur andra perspektiv. Om exempelvis nio av tio anställda säger att det finns en för hög stressnivå och en för hög press på arbetet så ger detta ganska bra indikationer på att någonting är fel och att man bör rikta insatser mot att sänka både stress och press.

Om en hälsoundersökning i Stockholm visar på att många har problem med exempelvis övervikt så kan man som företag också börja uppmuntra till mer rörelse - exempelvis genom att höja friskvårdsbidraget.

Just det senare är ett samhällsproblem. Vi äter sämre och vi rör oss mindre. Där vi förr fick mer naturlig, daglig rörelse på våra arbetsplatser så handlar det idag om ett mer stillasittande. Företag som inser värdet av en personal som rör på sig, motionerar och tränar kommer också att göra större vinster. Vad sägs om att erbjuda träning under arbetstid eller en liten bonus för varje genomfört träningspass?

Låt en tandhygienist i Stockholm se över tänderna

25 Oct 2022

Det är viktigt att man tar hand om tänderna på rätt sätt. Detta kan du få hjälp med av en tandhygienist i Stockholm som arbetar förebyggande för munhälsan.

Redan som barn fick man lära sig i skolan om hur man skulle sköta tänderna. Man gick igenom hur man skulle göra för att hålla tandtrollen borta. Dessutom var det ett evigt tjatande från föräldrarna, borsta tänderna morgon och kväll. Med tiden fick man lära sig hur viktigt det var. Inte minst när man fick sitt första hål.

In till tandläkaren, de skulle dra, ta bilder på obehagligt sätt och även borra i en. Roligare än så har man ju haft det. I vuxen ålder visste man bättre, då skötte man tänderna utan att tänka efter. Det var liksom en rutin i vardagen. Trots det kunde hål uppkomma och man fortsatte göra sina årliga besök hos tandläkaren.

Lär dig förebyggande för tänderna av tandhygienisten

Det var en trygghet att ha en bra tandläkarklinik att gå till. Det kan trots allt kännas lite obehagligt att sitta där. Med en tandhygienist som tog hand om en var man i goda händer. De gjorde undersökningar och hjälpte till med hur man bättre kunde ta hand om sina tänder och undvika karies och tandsten.

Trots att man tog bort hål, bakterier, tandsten och mycket mer hos tandläkaren så gjorde man majoriteten av jobbet i hemmet. Allt detta fick man bra och tydliga instruktioner om från tandhygienisten som arbetar förebyggande med munhälsan.

Hur företagsmassage i Stockholm kan rädda din firma

29 Sep 2022

Det är statistiskt bevisat att verksamheter i Stockholm med regelbunden företagsmassage har bättre produktivitet i det hela, jämfört med de som inte har det.

När var det sist du såg chefen le? Eller gå hem vid ett rimligt klockslag? Har chefen sett bekymmersamt stel ut på sistone? Som en robot vars kugghjul inte har blivit insmorda sedan den lämnade fabriken? Det rysliga lönesamtalet börjar kanske närma sig, med resten av kollegorna lika spända som det sista gummibandet av en rekordbrytande gummibandsboll?

Då är det hög tid att påminna dig som friskvårdsansvarig på jobbet att du har mer makt än du troligtvis tror. För att ha ett lyckat lönesamtal krävs först en lyckad verksamhet. För att få en lyckad verksamhet krävs först en lyckad arbetsinsats. För att få en lyckad arbetsinsats krävs först ett lyckat välbefinnande, och för att få ett lyckat välbefinnande krävs först en lyckad massage.

Företagsmassage är nyckeln till en lyckad verksamhet

Massage har länge varit bevisat som en effektiv metod för att förbättra välbefinnandet och hälsan, fysiskt som psykiskt. Blodcirkulationen ökar, stresshormonerna sjunker, signalsubstanserna sjunger, musklerna slappnar av och du blir som ny igen. Det finns en anledning till varför massage är den äldsta formen av terapi världen runt.

Genom att satsa på hälsan och införa regelbunden företagsmassage i Stockholm för din verksamhet kan du med lugn och ro gå in till nästa lönesamtal och möta din nu leende chef med ett leende själv. Firman är räddad, och du är en hjälte.

Var med och rädda liv – utbilda dig inom HLR i Stockholm

12 Jul 2022

Vill du kunna göra skillnad? Vill du kunna hjälpa de som står dig närmast om en olycka sker? Skaffa utbildning inom HLR i Stockholm och lär dig rädda liv.

När det kommer till liv och död handlar det om knappa sekunder. Det handlar om att kunna agera snabbt och att kunna agera rätt. Om ett hjärta plötsligt slutar slå finns det inte utrymme för tvekan eller felaktiga beslut. Det kräver initiativ och omedelbar aktivitet. Det är bara då som liv kan räddas.

Kunskap om hur man räddar liv är däremot inget som människor föds med. Du kan intuitivt göra väldigt mycket, men det räcker sällan när det kommer till hjärtstopp. Istället behövs utbildning för att kunna fatta rätt besult när ett nödläge uppstår. Genom att utbilda dig inom HLR får du den kunskap som du behöver för att kunna göra skillnad vid en nödsituation.

Skydda dina nära och kära med utbildning inom HLR

Vi kan aldrig i förväg veta när olyckan är framme. Med plötsliga hjärtstopp menas så mycket mer än äldre människor med dåligt hjärta. Det kan vara vem som helst som råkar ut för en olycka och hjärtat slutar slå. Därför är det viktigt att så många som möjligt vet vad som behöver göras vid sådana situationer.

Med en utbildning i hjärt- och lungräddning kan du rädda livet på dina nära och kära, men också göra en skillnad ute i samhället. Stannar ett hjärta kan det vara du som gör skillnaden mellan liv och död.

Anlita företagshälsovård i Västerås för dina anställda

27 Jun 2022

Att som företagare i Västerås anlita en företagshälsovård lönar sig. De arbetar förebyggande, inklusive med hälsokontroller, och genomför rehabiliteringar.

Som företagare är man skyldig att följa arbetsmiljölagen. I det ingår att förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor. Vad gäller att hantera hälsofrågor så är det inte obligatoriskt att erbjuda sina anställda företagshälsovård. Om man som företagare inte har tillräcklig kompetens att själv bedriva förebyggande hälsoarbete, så är det dock att rekommendera.

Företagshälsovården kan vara ett stöd i att minska eller förhindra risker i arbetsmiljön. Som en del i detta kan den förebyggande hälsovården hjälpa till med en utredning av arbetsplatsen. Det kan inbegripa både ergonomiska och psykiska faktorer som påverkar hur de anställda mår och hur väl de kan utföra sina arbeten.

Vårda dina resurser med företagshälsovård i Västerås

I det förebyggande arbetet ingår också regelbundna hälsokontroller för de anställda. Där ingår blodprov för de vanligaste hälsomarkörerna, men också kontroll av blodtryck, puls och vikt, samt kontroller av syn och hörsel. Vid behov kan företagshälsovården också hjälpa till med rehabilitering och arbetsanpassning för individer som har blivit sjuka.

Personal med ohälsa innebär alltid ett slöseri med resurser. För att förhindra sådana situationer är det särskilt viktigt med ett bra förebyggande hälsoarbete. Likaså är det en avlastning för företagaren att kunna få hjälp från kunnigt folk om en situation med ohälsa ändå skulle uppstå. Övriga medarbetare, som har hälsan kvar, kommer också att uppleva detta som en extra trygghet. Det finns ingen anledning att vänta längre. Kontakta en företagshälsovård i Västerås redan idag.

Rekrytering, en lång och omständlig process

29 Feb 2020

Personalbrist? Det finns möjlighet att hyra kompetent personal och bemöta efterfrågan av kvalitet. Matchning under kortare eller längre tid gör att verksamheten kan fortsätta ostört.

Att rekrytera personal med rätt kompetens till sin verksamhet är ingen lätt sak. Det kan både vara tidskrävande och svårt, och man vet aldrig om man lyckas heller. Ibland rör det sig bara om en viss tid, det kan vara en graviditetsledighet, en sjukskrivning eller annan frånvaro. Det kan göra det ännu svårare att hitta rätt personal som är beredd att rycka in under en begränsad tid. Därför är lösningen med t ex hyrsjuksköterska ett utmärkt alternativ. Det blir plötsligt enkelt att hitta en perfekt ersättare för den som är frånvarande. Utan att verksamheten blir lidande.

Jobba som bemanningssjuksköterska

Är du intresserad av att jobba som uthyrd konsult inom din bransch? Du kanske har en specialistutbildning, som du gärna vill praktisera. Det kanske inte finns möjlighet att tillämpa din utbildning fullt ut i din nuvarande tjänst. Då är du hett eftertraktad inom bemanningsföretagen. Ju mer specialiserad desto mer eftertraktad, eftersom det ofta är svårt att matcha en specialkompetens med ett tillfälligt inhopp med traditionell rekrytering. Är du intresserad av att anta utmaningen att jobba på konsultbasis, börja då med en intresseanmälan. Du får genomgå en intervju och så småningom väljer du själv vilka uppdrag du är intresserad av. Resten sköts av bemanningsföretaget. Försäkringar, liksom pension och eventuell sjuklön, ingår alltid i avtalen. Du kan välja att fakturera själv eller få lönen via bemanningsföretaget.

Röster kring konsultuppdragen

De som tagit uppdrag som hyrsjuksköterskor upplever att de fått mycket hjälp på vägen, har kunnat ställa alla frågor och blivit väl omhändertagna. Det har varit ett eget val att jobba på nya orter eller nya platser, och det har varit utvecklande. För att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att allt runt omkring fungerar, boende, kontakter och administration. Feedback och information upplever de flesta som viktiga faktorer för trygghet. Man har organisationen i ryggen och känner sig inte utlämnad. Man har stor frihet att påverka sin arbetssituation. Lönen är högre när man jobbar som uthyrd personal, både timlön och ob-tillägg är bättre. Att det fungerar väl både för konsulterna som för de som hyr kompetens är nyckeln till ett lyckat samarbete. Egentligen finns det bara vinnare. Så bäva inte inför nästa graviditetsledighet. Det finns lösningar som hjälper dig att ha kvar en bra kvalitet. Vi rekommenderar att kolla in denna hemsida: https://www.sjukvardsmaklarna.se

Vad är ett äldreboende?

17 Feb 2020

När man blir gammal kan det vara så att man behöver lite hjälp i sin vardag, för att klara av att bo kvar hemma. Många vill fortsätta bo hemma och slippa tanken på att flytta in på ett boende.

Som en del av livet så blir vi alla gamla och någon gång kan det hända att vi till och med behöver hjälp eller någon form av assistans i vårt hem. Det är för att vi ska kunna klara av vår vardag och fortfarande kunna bo kvar hemma och på så vis slippa flytta iväg och bo på ett äldreboende. Ett äldreboende är ett boende där det bor flera människor tillsammans, men alla har sina egna rum eller lägenheter kan man kalla det. Det finns personal där som hjälper de boende med vad de än behöver hjälp med. Det finns förutom lägenheter till varje boende även gemensamma utrymmen där alla kan umgås, se på tv eller spela spel till exempel.

Lika men olika

På ett äldreboende finns också ett kök och en matsal där de boende kan komma ut och få lagad frukost, lunch, middag och fika varje dag. Men det finns möjligheter till kyl i de olika lägenheterna där de boende bor och om de hellre vill äta inne hos sig så får de göra det om de vill. När det kommer till hemtjänst så är det både likt och olikt från just äldreboende. På ett äldreboende finns det personal men ett rullande schema, alltså, hela tiden är någon på plats, medan det inom hemtjänsten kommer hem personal till en i ens eget hem på avtalad tid. De kan komma flera gånger om dagen och hjälpa till med dagens olika mål, hygien, påklädning och städning för att ge några exempel.

Trygg omsorg

Båda områden ger lika mycket omsorg och erbjuder den slags trygghet för de äldre som de själva önskar. För de som väljer att bruka hemtjänsten istället för att flytta in på ett äldreboende, så beror det ofta på att de klarar sig lite bättre själva än de som behöver hjälp dygnet runt på ett boende. Många vill klara sig själva hemma så länge som det bara är möjligt, och har man det valet så skulle nog vi alla välja det eller hur? Alla förtjänar en trygg vård och att äga rätten över sitt eget liv, självbestämmande är väldigt viktigt att tänka på och inte bestämma över huvudet på någon annan.

När du vill ha vård i hemmet

9 Dec 2019

Är man sjuk, vill de flesta bara vara hemma. Man vill ligga i sin egen säng, om det nu inte skulle vara så att man är akut sjuk, dödssjuk och behöver akut vård, och omfattande vård. Då är man i så stort behov av vård, att det kanske inte spelar någon roll om var man ligger och är sjuk. Men skulle det vara så att man endast tillfälligt behöver vård i hemmet, så kan man faktiskt få det.

Alltfler kommuner har insett att det blir billigare för hela vården som bransch, om patienter kan vårdas i sitt hem. Vårdas de i sina hem, behöver de ingen sängplats. De har ju redan en sängplats hemma. Vårdas de där, behöver de inte sjukhuskläder, mat som sjukhuset tillagar, och så vidare. Och är det så att patienten själv vill stanna hemma, så är det ju en win-win situation.

Viktigt att anlita rätt vårdföretag

Ska en patient vårdas hemma, är det ju viktigt att de som kommer hem till dem och ska hjälpa dem. Det är ju viktigt att den som kommer hem till den som är sjuk, har tillräckligt med tid för den som är sjuk. Är det en ensam person, kan det bli det enda sällskap som den sjuka får. Om då den som ska vårda den sjuka hemma är stressad och inte har tid, så kan patienten känna sig mycket missmodig, och viktiga vårdinsatser kan missas. Men om det är rätt slags vårdpersonal som kommer, kan patienten i stället känna att de får hjälp med just det som de behöver och kan tillfriskna i stället så att den som är sjuk kommer på fötter igen. Då har vårdpersonalen verkligen lyckats med sitt arbete.

Viktigt med bemötande och medicinska kunskaper

Det är mycket viktigt att de som ska hjälpa den som är sjuk, att bemöta den som är sjuk på rätt sätt. Det är även viktigt att den som kommer hem till den som är sjuk, har den rätta kompetensen. Det krävs att det är en sjuksköterska som kan bedöma den som är sjuk, om patienten behöver mer hjälp, mer medicin, eller annan medicin. Och skulle några komplikationer inträffa, måste en läkare kunna komma hem till patienten. Då är det alltid vårdföretaget, som kommer hem till de olika patienterna kan slå larm när det behövs. Är det någon som är sjuk, behöver den patienten mer regelbunden och täta besök, så att inte patientens hälsa riskeras, bara för att patienten vårdas i hemmet.

När barnen mår dåligt

1 Oct 2019

Det är alla föräldrars största mardröm, att sina älskade barn mår dåligt. Man vill bara att de ska ha det bra, både fysiskt och psykiskt. Svåra sjukdomar hos barn är jobbigt för hela familjen. Det påverkar hela vardagen och alla i familjen går igenom mycket känslor som behöver hanteras.

Det är inte alltid att familjen kan hantera det ensam utan behöver professionell hjälp. Det är ibland nödvändigt att få hjälp av en utomstående för att få hjälp med sina problem.

Hjälp finns att få

Oavsett anledning till att barn mår dåligt mentalt är det viktigt att inte strunta i det. Det ingår i barnens utveckling att testa gränser och att lära sig hantera sina känslor. Men vissa barn klarar inte det som andra barn. Det kan dels bero på någon traumatisk händelse eller att barnet är mer känslig än andra barn. 

En duktig och förstående barnpsykolog ser och förstår barnens problem och kan på olika sätt underlätta genom samtal och övningar. Det är nyttigt för hela familjen att lära sig att förstå barnet utifrån sin situation och därigenom göra vardagen lättare.

Tecken på problem

Hur ser man då att det egna barnet är i behov av professionell hjälp? Det vanligaste är nog att barnet fått svårare att hantera känslor och ofta får stora känslomässiga utbrott. Det kan ibland vara svårt att lugna barnet. Det kan också vara att barnet ofta är ledset och nedstämt utan egentlig anledning. Det är inte ovanligt att det även påverkar aptiten och sömnen. Det är en varningssignal man bör ta på allvar. För med dålig sömn och näringsintag förvärras problemen snabbt.

 

Behöver du komma i kontakt med en skicklig barnpsykolog? På denna sida kan du läsa mer och boka in en tid för din familj: https://www.barnpsykolog.nu.

När du behöver handledning som socionom

5 Sep 2019

Arbetet som socionom har bara under de senaste 20-30 åren förändrats så mycket, att man nästan undrar om man fortfarande som socionom har samma uppdrag som då. Vad är socionomernas egentliga uppgift? Visserligen arbetar de flesta socionomer med olika områden och därmed har olika uppdrag; en socionom som arbetar med missbruk ska försöka hjälpa den som vill komma ur sitt missbruk, en socionom som arbetar med barn och familjefrågor ska hjälpa familjerna med sina problem och den socionom som arbetar med bistånd, ska hjälpa den som ingen inkomst har. Men hur bra lyckas dagens socionomer med detta?

Vad är det för fel på socialtjänsten?

Det har skett en tydlig förskjutning av socionomernas uppdrag. Samhällets sociala skyddsnät har inte längre samma skyddande funktion som det var för 20-30 år sedan. Istället för att verkligen erbjuda bistånd till dem som behöver det, har socionomerna blivit en myndighetsperson, som övervakar de människor som de är satta att hjälpa. Istället för att hjälpa dem med bistånd, blir människor som söker sig till de sociala myndigheterna ifrågasatta, som om alla som kom till dem, var myglande, fuskande personer som gör allt i sin makt att lura de sociala myndigheterna på pengar – och ses inte som de hjälpsökande personer de faktiskt är.

Det är inte socionomernas fel

Det är egentligen inte socionomernas fel att det har blivit såsom det har blivit. Socionomernas uppdrag har i sanning förändrats under nämnda tidsperiod. De är inte längre satta att hjälpa människor, utan att övervaka att samhällets medborgare gör som de borde göra: ta sig i kragen, arbeta heltid och inte mygla, genom att söka sig till socialtjänsten och tro att de ska få pengar därifrån. Det är inte socionomernas fel att de numera har fått helt andra uppdrag, att deras uppdrag är att spara in på biståndet, att inte hjälpa utsatta människor, utan se till att var och en skärper sig och slutar vara hjälpbehövande helt enkelt. Men vad ska socionomer som önskar hjälpa människor göra när det faktiska uppdraget ser helt annorlunda ut, än det som de som personer kanske önskar göra?

Det finns trots allt människor som faktiskt vill kunna hjälpa andra människor, som faktiskt behöver hjälp, men ibland blir de motarbetade, blir förda bakom ljuset eller får för lite professionell kunskap för att kunna utföra sitt arbete. För alla de socionomerna finns det faktiskt hjälp att få. Här kan du läsa mer om handledning för dig som socionom.

När du behöver hjälp hemma

10 Jan 2019

Det finns många i vårt samhälle som av olika anledningar inte klarar det vardagliga sysslorna hemma själv. Det kan handla om funktionshinder, ålderdom eller psykiska besvär.

Det kan också vara att man lever med en sjuk anhörig eller det egna barnet som kräver omvårdnad dygnet runt, då orkar man inte även sköta hemmet och har ingen tid för sig själv. 

Det finns olika varianter av hemtjänster på marknaden. Numera finns det förutom statlig hjälp, även många privata aktörer med olika inrikningar för att underlätta livet för de drabbade. 

Få hjälp med hemtjänsterna

Det finns många professionella företag när du behöver hjälp hemma som erbjuder ett antal högkvalitativa tjänster i hemmet.

Det kan handla om allt från hjälp med den personliga hygienen till städhjälp. Det finns ovärdelig hjälp att få, och ingen i Sverige ska behöva känna maktlöshet för att kroppen håller eller klarar vissa hushållssysslor längre. Det kommer att öka livskvalitén betydligt när man får hjälp hemma, både att det blir rent och fräscht, men även av en personlig kontakt. Allt sker på dina villkor och det är du som bestämmer.

Att hjälpa personer med särskilda behov gör att de kan få bo kvar hemma och inte tvingas bo på någon form av hem. De flesta människorna känner sig trygga hemma och vill inte flytta.

Du ska alltid bli trevligt bemött och respektfullt behandlad i ditt eget hem.   

Exempel på vad man kan få hjälp med

Många företag erbjuder ett brett utbud av tjänster, som till exempel olika servicetjänster, omvårdadstjänster, avlösning för den som ger service till en närstående eller anhörig i hemmet, ledsagning vid läkarbesök och myndighetsbesök.

Man kan självklart även få hjälp i köket med matlagning och diskning. Det är livskvalitet att få lagad mat varje dag. 

Om man inte klarar fysiskt att tvätta sig och gå på toaletten själv finns det kompetent hjälp att få. De som arbetar inom hemtjänsten är väldigt snälla och hjälpsamma med stor förståelse för att det kan vara känsligt för vissa.

Det finns också möjlighet att få hjälp med städning och tvättning av hemmet. Ingen ska behöva ha det smutsigt och ofrächt för att kroppen inte klarar av det.

Ibland kanske man behöver bli ledsagad till någon aktivitet, något som är avgörande för vissa för att komma ut ur sitt hem. Bara att få prata med någon i sitt hem kan göra underverk för en ensam människa och bryter en känsla av isolering.

Tandimplantat - om din kund tappat en eller flera tänder

29 Oct 2018

Det är inte ovanligt bland människor med funktionshinder att tandhygienen sköts dåligt. Det är ju vi som personliga assistenter som är ansvariga för all typ av omvårdnad, men mycket kan som bekant gå fel när det kommer till att sköta dagliga rutiner. Det kan vara en sommar med många och olämpliga vikarier, det kan vara stressad personal som inte hinner med eller inte orkar på grund av många övertidstimmar, och de kan också vara kunden själv som motsätter sig tandborstning och tandrengöring.

Svårt att rengöra tänderna på någon annan

Sedan är det också så att det är svårt att komma åt att rengöra någon annans tänder, särskilt om personen har svårt att sitta still, har spasmer eller liknande. I dessa fall är det oerhört viktigt att man besöker en tandhygienist ofta så att tänderna kan rengöras ordentligt, under narkos om det skulle bli nödvändigt. Som funktionshindrad har man ju tillgång till det speciella tandvårdsstödet, så se till att din kund verkligen utnyttjar rätten att gå till tandläkaren ofta.

Olika metoder att ersätta tänder

Det är tyvärr inte ovanligt att människor med funktionshinder tappar en eller flera tänder under sin livstid. Då är tandimplantat en bra lösning, eftersom de till skillnad från uttagbara proteser sitter säkert i munnen och inte riskerar att lossna och i värsta fall sväljas. Dock gör ju uttagbara proteser att det är lättare att rengöra dem, något som kanske är positivt i just din kunds fall. Tandimplantat ställer nämligen precis lika stora krav på munhygienen som riktiga tänder, så om detta är ett problem kanske implantat inte är den bästa vägen. Här är det alltid bäst att rådgöra med en tandspecialist som kan mycket om tandimplantat och dess för-  och nackdelar.

Tandimplantat ofta bäst

I många fall är tandimplantat dock en bra lösning för en funktionshindrad person. Ingreppet kan göras under bedövning eller narkos, man känner ingen smärta utöver att man är lite öm i käkbenet de närmaste dagarna efter ingreppet. Ett implantat sitter säkert i käkbenet och tanden ser ut och känns precis som en vanlig tand. För en person som förlorat många tänder kan det bli ett riktigt lyft att se fin ut i munnen igen, och att kunna tugga mat ordentligt.

Besök en specialtandläkare

Vill du ta reda på om tandimplantat är något för din kund ska du besöka en tandvårdsmottagning där det finns specialtandläkare med kunskaper inom tandimplantat. I Stockholm finns de flesta sådana mottagningar, men även i Helsingborg finns det mottagningar som är duktiga på tandimplantat. Tänk på att det är du som får föra din kunds talan, så se till att du verkligen ger en fullständig bild av kundens omsorgsbehov och förutsättningarna att hålla implantaten rena och fria från bakterier. Ger du tandläkaren felaktiga premisser att utgå ifrån kan implantatet bli misslyckat och riskera att lossna. Som vanligt är det ett stort ansvar du har som personlig assistent, men det ingår i jobbet.

Mer info: https://www.tandimplantatstockholm.nu.

Ska din kund till tandläkaren?

11 Sep 2018

Som personlig assistent så fungerar man på många sätt som ett par extra ben, en extra arm, en extra hjärna som kan påminna kunden om viktiga saker som ska utföras. Det handlar om att vara behjälplig och att vara det utan att vara i vägen eller till besvär. En kund ska kunna leva sitt liv - med sina förutsättningar - som kunden vill - och du som personlig assistent ska hjälpa i detta.

Det innebär att kunden har samma rättigheter som du och det kan handla om allt från att gå till arbetet, gå på stan för att fika, umgås med sina vänner eller att gå till en tandläkare eller till sjukhuset. Det senare - vårdfrågor - kan vara speciellt för dig som personlig assistent: plötsligt så är ditt yrke i kollision med en annan yrkeskunskap i form av exempelvis en tandläkare.

Hur ska man agera i ett sådant läge - ska man ta ett steg framåt eller bakåt? Hur förklarar man problem utan att stampa på kundens integritet? Vi kan ge ett scenario där du är assistent till en kund som besöker en tandläkare i Sundbyberg.

Kunden säger att han borstar tänderna dagligen

Den tandläkare ni besöker i Sundbyberg börjar med att ställa frågor om tandskötsel. Hur ofta borstar kunden tänderna, vad äter han/hon för mat och så vidare. Det som förbryllar dig är att kunden svarar helt stick i stäv med verkligheten. Plötsligt så säger han sig borsta tänderna dagligen och då han dessutom säger sig äta nyttigt hela tiden så blir du än mer förvirrad. A) din kund vägrar tandborstning och B) han äter extremt onyttiga saker. Frågan är - griper du in eller står du bredvid?

Inte helt lätt. Om denne tandläkare i Sundbyberg genomför en undersökning och ser att det finns omfattande kariesangrepp så kommer han indirekt att hålla sig - och övrig personal - som ansvariga och säga att ni inte sköter era jobb. Du får alltså bära hundhuvudet för att din kund ljugit.

Tala med er tandläkare i enrum

Vårt råd: ta tandläkaren åt sidan och förklara hur situationen egentligen ser ut. Tandläkaren kan utifrån dessa fakta ta nya infallsvinklar i beaktning. Kanske beror oviljan att borsta tänderna på smärta, att han kanske behöver mer hjälp - kanske en eltandborste? - och att fler besök hos tandhygienister behöver bokas in i framtiden.

Det är en känslig fråga, men den behöver inte innebära att du känner att du gör ett dåligt jobb i kundens hem - och den behöver heller inte innebära att du börjar försvara dig och tala över kundens huvud. Ta det lite lugnt och samtala med tandläkaren i enrum.

Ännu bättre är att ringa till mottagningen i Sundbyberg innan och förklara situationen. Säg att kunden har problem med att sköta sina tänder, och säg att han förmodligen kommer att frisera sanningen i syfte att framstå i bättre dager (vem gör inte det?). Det gör att tandläkaren är förberedd och kan hitta lämpliga förebyggande åtgärder.

Läs mer om tandvård påhttp://www.tandläkaresundbyberg.com.

Arbetsgivarna borde satsa mer på sin personal

22 Aug 2018

Alla som jobar med personig assistans borde få en medalj i tapperhet, uthållighet och mod. De borde få medborgerliga pris och blommor – varje dag. Tänk dig själv, om du var med om en bilolycka och plötsligt inte kunde röra en fena, eller muskel i hela din kropp. Har du turen, vilket alla behöver då och då, så får du en preosnlig assistent. Din personliga assistent ser till att du kan klä på dig, komma ut fastän du sitter i en rullstol. Han eller hon ser till att du får gå på bio, får handla de saker som du behöver, ser till att lga den mat som du önskar, att du får duscha och borsta tänderna. Alla behöver en personlig assistent fram till den dag som man kan röra sig och är helt återställd.

Alla personlig assistenter är livsviktiga

Ahr man råkat ut för något i sitt liv, som man inte har orsakat själv, behöver någon som kan hjälpa en att komma tillbaka till det liv som man levde innan olyckan. Och även om man kanske aldrig har varit där kan man behöva komma till att kunna leva ett så innehållsrikt liv som det bara är möjligt. De personliga assistenterna är väldigt viktig (om du nu inte har märkt vart vi vill komma här). Därför anser vi att alla som arbetar som personliga assistenter är värda allt beröm de bara kan f. De ger ju av sin arbetstid till att vara den handikappades armar, ben och fingrar. De gör livet möligt att leva även om man har drababts av en olycka eller kanske aldrig har varit förmögen att röra sin kropp.

Personliga assistenter behöver god fysik

Eftersm de personlgi a assistenterna är sdana som är förlängda armar, ben och fingrar åt dem som har drabbats, behöver de i sin tur en god fysik. De kan ju liksom sina patienter drabbas av ryggskott, hälsporre eller andra skador när de i sin tur arbetar med att hjälpa dessa immobila människor möjligheten att komma ut och göra roliga och nödvändiga saker. De behöver ha en kropp som är väl tränad och som är frisk. De behöver träna upp sina muskler och vi anser att det borde vara arbetsgivarnas skyldighet att just dessa människor har tillgång till gym och får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Det ska inte de personliga assistenterna behöva betala själva.

Så bör du göra om du har ont i fötterna

En otroligt vanlig åkomma är att man plötsligt kan få ont i fötterna. Har man gått i fel sorts skor kan man drabbas av hälsporre.Om man har drabbats av det har man otroligt ont i fötterna. Då behvöer man få komma till en klinik som kan göra en bra från hälsporren.

← Äldre inlägg