Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Personlig assistans

Den lag som reglerar vem som kan få personlig assistans heter LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som utför assistansen kallas av förklarliga skäl för personlig assistent.

Tanken med lagen är att personer som får stödet ska kunna fungera som andra i samhället med bra levnadsvillkor. Det har ingen betydelse om du har inkomst eller förmögenhet när du ansöker om stödet.

För att få beviljat assistans krävs att du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar som innebär att du behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om att sköta sin personliga hygien, klä på och av sig, eller kommunicera med andra.