Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Oss som samordnare

Företag inom personlig assstans värnar om både kunder och anställda. Behöver du personlig assistans har de med all säkerhet det du behöver! Hos dem sätts individen i centrum och de behandlar alla uppdrag med samma respekt, kompetens och transparens.

Verksamheten hos företagen och organsiationerna bedrivs med hjärta, empati och engagemang för den enskilde individen, men de har också stor kunskap om den administrativa biten, d.v.s. LSS-lagen, och ser till att du får rätt stöd. 

Målsättningen är att alla brukare ska vara nöjda med den assistans de får. Därför tar de fram en assistans som passar dig och lägger stor vikt vid din trygghet.

Personlig assistans

Företagen har omfattande erfarenhet av personlig assistans och garanterar att du får den hjälp du behöver – oavsett ditt handikapp. Om du är osäker på om du är berättigad till personlig assistans får du gärna kontakta dem så kan de svara på dina frågor.

Företagen och organsiationer inom personlig assistans sträcker sig över alla berörda områden. Håller du för närvarande på att ansöka om assistans enligt LSS kan många helt kostnadsfritt hjälpa dig med ansökningen och eventuella överklaganden som har med din assistans att göra.

Förändra din situation till det bättre

När du väl är beviljad personlig assistans är det upp till respektive företag eller organisation att se till att du får en vardag som du vill ha den, och där har dom den erfarenhet som krävs för att tillgodose dina önskemål. Vänder du dig till dem tar de alltid dina önskemål på allvar och anpassar din personliga assistans efter dina krav och behov. Det är alltid den enskilda individen som har sista ordet hos dem.

För dig som redan har personlig assistans, men inte är helt nöjd med din situation, kan företagen och org. vara till hjälp. De står till tjänst med kompetens, erfarenhet och inte minst den information som behövs när du vill byta leverantör. Det viktigaste för dem är att du får den assistans du vill ha och att du känner dig trygg med dina assistenter.

Låt dem ta hand om den administrativa biten såsom kontakt med myndigheter, kommun och Försäkringskassan.  Om behovet skulle uppstå har de ofta tillgång till jurister som tar hand om ditt ärende – allt utan att dina egna omkostnader påverkas.

Samordnare

Företagen lägger stor vikt på hur just du vill att din personliga assistans ska vara utformad. Det kan vara svårt att välja hur den personliga assistansen ska hanteras; det är ett stort beslut som påverkar vardagen och då finns de här för att hjälpa till.

De paragrafer i lagboken som styr personlig assistans kan vara svåra att förstå. Företagen och organsiationerna finns här för den enskilde och de besitter därför den kvalificerade juridiska kompetensen som krävs.

De tar tillsammans med Er fram en helhetslösning som utformas efter Era behov och önskemål