Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Att arbeta med personlig assistans

Den som vill jobba som personlig assistent kan glädja sig åt många arbetstillfällen runt om i landet, i storstäder som Stockholm såväl som på mindre orter. För att bli personlig assistent krävs oftast ingen speciell utbildning eller erfarenhet. Istället är det den personliga kemin mellan dig och den du ska hjälpa som värdesätts.

Vad gör en personlig assistent?

Den som arbetar med personlig assistans jobbar med att ge personer med funktionsnedsättning stöd i vardagen. Vad det innebär i praktiken beror helt på vad den funktionsnedsatte har för behov och önskemål. Vissa behöver någon att resa eller gå ut och göra saker med, medan andra behöver hjälp med tunga lyft eller att handla. Två jobb inom personlig assistans ser sällan likadana ut.

I de flesta fall är de personliga assistenterna anställda av kommunen eller av privata aktörer. När anställningen är privat kan det vara av brukaren själv, av så kallade brukarkooperativ eller ett privat bolag.

Moment i arbetet

Som nämnt ovan ska den som arbetar med personlig assistans hjälpa brukaren med sin vardag. Det ska ske så att brukaren, så långt det är möjligt, kan leva sitt liv på de vis de hade gjort utan sin funktionsnedsättning. Brukare med personliga assistenter kan ha många olika typer av nedsättningar. Till exempel kan det handla om förlamning, hörsel- eller synskador eller en intellektuell nedsättning.

Arbetstider och miljö

Inom personlig assistans är det inte ovanligt att man jobbar kvällar och helger. Tanken är att följa brukarens vanor så att hon eller han inte ska behöva planera sina dagar på andra sätt än vad personer utan nedsättningar hade gjort. Ofta har en brukare flera assistenter som turas om med ett roterande schema. Vad gäller miljön kan det variera mycket. Arbetet sker där brukaren befinner sig, vilket kan vara på olika verksamheter och olika tider under dygnet.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Hjälpta till att handla
  • Laga mat
  • Sköta hygienen
  • Sköta hemmet i övrigt
  • Hjälpa brukaren att kunna ägna sig åt hobbys och intressen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är god för den som söker jobb. I den större delen av landet råder liten eller mycket liten konkurrens om jobben. I Lappland anses arbetsmarknaden dock vara i balans. Det finns idag 73 000 anställda inom personlig assistans över hela landet, där en stor del finns i Stockholm. I just Stockholm råder liten konkurrens om jobben enligt arbetsförmedlingen. I Uppsala, som inte lägger särskilt långt norr om Stockholm, är konkurrensen om jobben mycket liten, enligt Arbetsförmedlingen.

Om du vill läsa mer om personlig assistans kan du läsa mer här.

 

8 Oct 2017