Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Företagshälsovård Stockholm - enorma vinster

En modern chef ser personalen som företagets främsta tillgång. Man vet att en personal som trivs på jobbet också kommer att prestera. Man vet också att en personal som håller sig i fysiskt trim och som håller sig friska dels kan leverera på en högre nivå, men dels också minska på de kostsamma sjukdagar som många företag ser som en realitet idag. Företagshälsovård i Stockholm är ett effektivt verktyg att använda i dessa frågor och att fler och fler arbetsgivare börjat inse detta är glädjande.

Genom företagshälsovård i Stockholm kan man nå enorma vinster som företag - men där givetvis individen är den som kan dra den största vinstlotten. Vid företagshälsovård i Stockholm så sker undersökningar och det tas en massa prover i syfte att upptäcka eventuella sjukdomar och eventuella fysiska problem redan på ett tidigt stadie.

Har en person övervikt, risk för diabetes eller exempelvis ett farligt högt blodtryck så kan man också hjälpa denna att hitta en bra balans i livet. Och, personen i fråga får givetvis också vägledning i hur man ställer om samt, om det behövs, en remiss till den vanliga sjukvården för konsultation.

Skapa en modern, välmående arbetsplats

För en arbetsgivare så blir detta guld värt även sett ur andra perspektiv. Om exempelvis nio av tio anställda säger att det finns en för hög stressnivå och en för hög press på arbetet så ger detta ganska bra indikationer på att någonting är fel och att man bör rikta insatser mot att sänka både stress och press.

Om en hälsoundersökning i Stockholm visar på att många har problem med exempelvis övervikt så kan man som företag också börja uppmuntra till mer rörelse - exempelvis genom att höja friskvårdsbidraget.

Just det senare är ett samhällsproblem. Vi äter sämre och vi rör oss mindre. Där vi förr fick mer naturlig, daglig rörelse på våra arbetsplatser så handlar det idag om ett mer stillasittande. Företag som inser värdet av en personal som rör på sig, motionerar och tränar kommer också att göra större vinster. Vad sägs om att erbjuda träning under arbetstid eller en liten bonus för varje genomfört träningspass?

17 Feb 2023