Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Hur kommer jag i kontakt med hemtjänst i Stockholm?

Människor blir som vi alla vet äldre och man reagerar alla olika på detta åldrande – en del förblir pigga, andra blir sjuka och några hamnar lite mitt emellan och har bättre och sämre dagar. Det är helt enkelt en del av livets gång. Hur man lägger upp det hela beror på – ser du att din gamla mamma exempelvis inte längre är förmögen att ta hand om sig själv så ställs du som barn inför en mängd svåra beslut. Vad och, framförallt hur, ska du kunna ge henne ett drägligt liv?

Många människor väljer vid sådana lägen att nyttja de resurser som vårt samhälle har för dessa situationer och ett av dem är att använda hemtjänst. Bor du och din mor i exempelvis Stockholm så kan du i och med hemtjänst låta din mamma bo kvar i sin lägenhet och där i hemmet få besök av utbildade personer som hjälper henne med vardagsysslorna. Detta kan vara att ta medicin, dusch och påklädning och hjälp vid sänggående – dock arbetar hemtjänst på detta vis i hela landet och inte bara i Stockholm. I Stockholm kan man dock säga att man har lite fler alternativ då det handlar om hemtjänst – där finns helt enkelt fler företag som specialiserat sig på detta. Med varierande resultat ska tilläggas och här gäller det verkligen att välja rätt – bäst är att kolla runt lite innan om vilka företag i Stockholm som har bäst rykte gällande hemtjänst.

Annars kan det bli en väldigt obehaglig överraskning. Men detta är tack och lov inte så svårt att kolla – man kan exempelvis söka lite på internet innan eller höra sig för med kompisar och annat folk som befinner sig i samma situation och därigenom få fram information gällande olika företag som arbetar inom hemtjänst i Stockholm.

Vilka jobbar inom hemtjänst i Stockholm?

Hemtjänst är ett yrke som är väldigt dominerat av kvinnor – detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Något som är ganska konstigt då yrket innehåller många tunga lyft och ofta sker i trängre utrymmen och därför borde vara något även för män. Dock kan man här se att fler och fler manliga personer i Stockholm börjat arbeta inom hemtjänsten – en trend som vi får hoppas hålla i sig. Som brukare av hemtjänst är det nämligen viktigt att hela tiden träffa nya människor – detta håller nämligen hjärnan igång och utbyte av olika erfarenheter är något som är bevisat positivt för äldre människor.

Det kan man ju även applicera på sig själv och hur man skulle vilja ha det själv då man blir äldre – att kunna träffa nya människor, kunniga inom sitt yrke naturligtvis, är något som de flesta skulle se som något positivt. Vi bör alltså hoppas att trenden med fler män inom hemtjänst som startat i Stockholm sprider sig över hela landet – detta skulle nämligen kunna medföra att åldrandet blir betydligt lättare att handskas med – både som anhörig men framförallt som den som behöver hjälpen.

13 Jul 2017