Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

När barnen mår dåligt

Det är alla föräldrars största mardröm, att sina älskade barn mår dåligt. Man vill bara att de ska ha det bra, både fysiskt och psykiskt. Svåra sjukdomar hos barn är jobbigt för hela familjen. Det påverkar hela vardagen och alla i familjen går igenom mycket känslor som behöver hanteras.

Det är inte alltid att familjen kan hantera det ensam utan behöver professionell hjälp. Det är ibland nödvändigt att få hjälp av en utomstående för att få hjälp med sina problem.

Hjälp finns att få

Oavsett anledning till att barn mår dåligt mentalt är det viktigt att inte strunta i det. Det ingår i barnens utveckling att testa gränser och att lära sig hantera sina känslor. Men vissa barn klarar inte det som andra barn. Det kan dels bero på någon traumatisk händelse eller att barnet är mer känslig än andra barn. 

En duktig och förstående barnpsykolog ser och förstår barnens problem och kan på olika sätt underlätta genom samtal och övningar. Det är nyttigt för hela familjen att lära sig att förstå barnet utifrån sin situation och därigenom göra vardagen lättare.

Tecken på problem

Hur ser man då att det egna barnet är i behov av professionell hjälp? Det vanligaste är nog att barnet fått svårare att hantera känslor och ofta får stora känslomässiga utbrott. Det kan ibland vara svårt att lugna barnet. Det kan också vara att barnet ofta är ledset och nedstämt utan egentlig anledning. Det är inte ovanligt att det även påverkar aptiten och sömnen. Det är en varningssignal man bör ta på allvar. För med dålig sömn och näringsintag förvärras problemen snabbt.

 

Behöver du komma i kontakt med en skicklig barnpsykolog? På denna sida kan du läsa mer och boka in en tid för din familj: https://www.barnpsykolog.nu.

1 Oct 2019