Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

När du behöver handledning som socionom

Arbetet som socionom har bara under de senaste 20-30 åren förändrats så mycket, att man nästan undrar om man fortfarande som socionom har samma uppdrag som då. Vad är socionomernas egentliga uppgift? Visserligen arbetar de flesta socionomer med olika områden och därmed har olika uppdrag; en socionom som arbetar med missbruk ska försöka hjälpa den som vill komma ur sitt missbruk, en socionom som arbetar med barn och familjefrågor ska hjälpa familjerna med sina problem och den socionom som arbetar med bistånd, ska hjälpa den som ingen inkomst har. Men hur bra lyckas dagens socionomer med detta?

Vad är det för fel på socialtjänsten?

Det har skett en tydlig förskjutning av socionomernas uppdrag. Samhällets sociala skyddsnät har inte längre samma skyddande funktion som det var för 20-30 år sedan. Istället för att verkligen erbjuda bistånd till dem som behöver det, har socionomerna blivit en myndighetsperson, som övervakar de människor som de är satta att hjälpa. Istället för att hjälpa dem med bistånd, blir människor som söker sig till de sociala myndigheterna ifrågasatta, som om alla som kom till dem, var myglande, fuskande personer som gör allt i sin makt att lura de sociala myndigheterna på pengar – och ses inte som de hjälpsökande personer de faktiskt är.

Det är inte socionomernas fel

Det är egentligen inte socionomernas fel att det har blivit såsom det har blivit. Socionomernas uppdrag har i sanning förändrats under nämnda tidsperiod. De är inte längre satta att hjälpa människor, utan att övervaka att samhällets medborgare gör som de borde göra: ta sig i kragen, arbeta heltid och inte mygla, genom att söka sig till socialtjänsten och tro att de ska få pengar därifrån. Det är inte socionomernas fel att de numera har fått helt andra uppdrag, att deras uppdrag är att spara in på biståndet, att inte hjälpa utsatta människor, utan se till att var och en skärper sig och slutar vara hjälpbehövande helt enkelt. Men vad ska socionomer som önskar hjälpa människor göra när det faktiska uppdraget ser helt annorlunda ut, än det som de som personer kanske önskar göra?

Det finns trots allt människor som faktiskt vill kunna hjälpa andra människor, som faktiskt behöver hjälp, men ibland blir de motarbetade, blir förda bakom ljuset eller får för lite professionell kunskap för att kunna utföra sitt arbete. För alla de socionomerna finns det faktiskt hjälp att få. Här kan du läsa mer om handledning för dig som socionom.

5 Sep 2019