Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

När du vill ha vård i hemmet

Är man sjuk, vill de flesta bara vara hemma. Man vill ligga i sin egen säng, om det nu inte skulle vara så att man är akut sjuk, dödssjuk och behöver akut vård, och omfattande vård. Då är man i så stort behov av vård, att det kanske inte spelar någon roll om var man ligger och är sjuk. Men skulle det vara så att man endast tillfälligt behöver vård i hemmet, så kan man faktiskt få det.

Alltfler kommuner har insett att det blir billigare för hela vården som bransch, om patienter kan vårdas i sitt hem. Vårdas de i sina hem, behöver de ingen sängplats. De har ju redan en sängplats hemma. Vårdas de där, behöver de inte sjukhuskläder, mat som sjukhuset tillagar, och så vidare. Och är det så att patienten själv vill stanna hemma, så är det ju en win-win situation.

Viktigt att anlita rätt vårdföretag

Ska en patient vårdas hemma, är det ju viktigt att de som kommer hem till dem och ska hjälpa dem. Det är ju viktigt att den som kommer hem till den som är sjuk, har tillräckligt med tid för den som är sjuk. Är det en ensam person, kan det bli det enda sällskap som den sjuka får. Om då den som ska vårda den sjuka hemma är stressad och inte har tid, så kan patienten känna sig mycket missmodig, och viktiga vårdinsatser kan missas. Men om det är rätt slags vårdpersonal som kommer, kan patienten i stället känna att de får hjälp med just det som de behöver och kan tillfriskna i stället så att den som är sjuk kommer på fötter igen. Då har vårdpersonalen verkligen lyckats med sitt arbete.

Viktigt med bemötande och medicinska kunskaper

Det är mycket viktigt att de som ska hjälpa den som är sjuk, att bemöta den som är sjuk på rätt sätt. Det är även viktigt att den som kommer hem till den som är sjuk, har den rätta kompetensen. Det krävs att det är en sjuksköterska som kan bedöma den som är sjuk, om patienten behöver mer hjälp, mer medicin, eller annan medicin. Och skulle några komplikationer inträffa, måste en läkare kunna komma hem till patienten. Då är det alltid vårdföretaget, som kommer hem till de olika patienterna kan slå larm när det behövs. Är det någon som är sjuk, behöver den patienten mer regelbunden och täta besök, så att inte patientens hälsa riskeras, bara för att patienten vårdas i hemmet.

9 Dec 2019