Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Rekrytering, en lång och omständlig process

Personalbrist? Det finns möjlighet att hyra kompetent personal och bemöta efterfrågan av kvalitet. Matchning under kortare eller längre tid gör att verksamheten kan fortsätta ostört.

Att rekrytera personal med rätt kompetens till sin verksamhet är ingen lätt sak. Det kan både vara tidskrävande och svårt, och man vet aldrig om man lyckas heller. Ibland rör det sig bara om en viss tid, det kan vara en graviditetsledighet, en sjukskrivning eller annan frånvaro. Det kan göra det ännu svårare att hitta rätt personal som är beredd att rycka in under en begränsad tid. Därför är lösningen med t ex hyrsjuksköterska ett utmärkt alternativ. Det blir plötsligt enkelt att hitta en perfekt ersättare för den som är frånvarande. Utan att verksamheten blir lidande.

Jobba som bemanningssjuksköterska

Är du intresserad av att jobba som uthyrd konsult inom din bransch? Du kanske har en specialistutbildning, som du gärna vill praktisera. Det kanske inte finns möjlighet att tillämpa din utbildning fullt ut i din nuvarande tjänst. Då är du hett eftertraktad inom bemanningsföretagen. Ju mer specialiserad desto mer eftertraktad, eftersom det ofta är svårt att matcha en specialkompetens med ett tillfälligt inhopp med traditionell rekrytering. Är du intresserad av att anta utmaningen att jobba på konsultbasis, börja då med en intresseanmälan. Du får genomgå en intervju och så småningom väljer du själv vilka uppdrag du är intresserad av. Resten sköts av bemanningsföretaget. Försäkringar, liksom pension och eventuell sjuklön, ingår alltid i avtalen. Du kan välja att fakturera själv eller få lönen via bemanningsföretaget.

Röster kring konsultuppdragen

De som tagit uppdrag som hyrsjuksköterskor upplever att de fått mycket hjälp på vägen, har kunnat ställa alla frågor och blivit väl omhändertagna. Det har varit ett eget val att jobba på nya orter eller nya platser, och det har varit utvecklande. För att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att allt runt omkring fungerar, boende, kontakter och administration. Feedback och information upplever de flesta som viktiga faktorer för trygghet. Man har organisationen i ryggen och känner sig inte utlämnad. Man har stor frihet att påverka sin arbetssituation. Lönen är högre när man jobbar som uthyrd personal, både timlön och ob-tillägg är bättre. Att det fungerar väl både för konsulterna som för de som hyr kompetens är nyckeln till ett lyckat samarbete. Egentligen finns det bara vinnare. Så bäva inte inför nästa graviditetsledighet. Det finns lösningar som hjälper dig att ha kvar en bra kvalitet. Vi rekommenderar att kolla in denna hemsida: https://www.sjukvardsmaklarna.se

29 Feb 2020