Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Vinstdrivande företag inom hemtjänst kritiseras

Vinstdrivande företag inom hemtjänsten, och i välfärden i allmänhet, har kritiserats från flera håll på senare tid. Än så länge är det bara vänsterpartiet som är emot vinster i välfärden – men undersökningar visar att väljare till många andra partier tycker samma sak. Givetvis är det dock inte alla som är emot att vinstdrivande företag får verka inom hemtjänst. Till exempel inom hemtjänst i Stockholm är det fler som är positiva då det finns fler aktörer att välja på än i mindre kommuner. Men åsikterna är delade bland de flesta. Framförallt tycks det finnas ett glapp mellan politiker och befolkningen, där en större del av politikerna tycker att privata företag inom välfärden är en bra idé. Även

Var kommer kritiken ifrån?

Kritiken kommer från flera håll. Beroende på vilken kommun det handlar om, kan kritiken dock komma med olika syften. I Malå till exempel, har förslaget om att införa privat hemtjänst fått kritik av ersättaren i omsorgsnämnden. Han menar att Malå helt enkelt är för litet, och att de inte kan ha fler aktörer än de redan har. Han påpekar också att det kanske skulle gå bättre i lite större kommuner, så som i Umeå och Skellefteå.

Att kritiken kommer på grund av att det ”inte går att ha fler aktörer” är kanske inte det man brukar höra. Ofta får man istället höra att det är principen, att skattepengar ska gagna endast medborgarna snarare än ägarna av den vinstdrivande vårdinstitutionen.

Oron kommer också ofta från landsbygden. Om hemtjänsten blir allt mer och mer privat, så kan vårdinstitutionerna på glesbygden glömmas. Detta eftersom färre riskkapitalister skulle ha något intresse av att investera i glesbygden. Det blir helt enkelt inte lika lönsamt jämfört med om hemtjänsten skulle vara baserad i en större stad.

Vad säger de fakta som finns?

Tittar man på några av de rapporter och studier som finns, visar merparten av dem att vinstdrivna företag i offentlig sektor är mer effektiva än dem som är statligt eller kommunalt drivna. Om det här kan appliceras direkt på hemtjänst är oklart, men för merparten av de privata företagen i offentlig sektor verkar detta stämma.

Samtidigt är det inte bara detta som kritiseras av motståndarna. Ett annat argument, som kanske inte riktigt har med just att göra hur bra vården fungerar, är att alla inte har samma tillgång till vård om privata alternativ införs. Privata ägare är troligtvis, som tidigare nämnt, inte lika benägna att investera i landsbygden. Samtidigt framfördes argumentet ovan att små städer ”inte klarar av en till aktör”.

Huruvida de privata alternativen växer i framtiden eller inte återstår att se.

 

16 Dec 2016