Personlig Assistans Helsingborg

Med kundernas välbefinnande i fokus

Blogg

Sida 2

RSS

Att arbeta med personlig assistans

8 Oct 2017

Den som vill jobba som personlig assistent kan glädja sig åt många arbetstillfällen runt om i landet, i storstäder som Stockholm såväl som på mindre orter. För att bli personlig assistent krävs oftast ingen speciell utbildning eller erfarenhet. Istället är det den personliga kemin mellan dig och den du ska hjälpa som värdesätts.

Vad gör en personlig assistent?

Den som arbetar med personlig assistans jobbar med att ge personer med funktionsnedsättning stöd i vardagen. Vad det innebär i praktiken beror helt på vad den funktionsnedsatte har för behov och önskemål. Vissa behöver någon att resa eller gå ut och göra saker med, medan andra behöver hjälp med tunga lyft eller att handla. Två jobb inom personlig assistans ser sällan likadana ut.

I de flesta fall är de personliga assistenterna anställda av kommunen eller av privata aktörer. När anställningen är privat kan det vara av brukaren själv, av så kallade brukarkooperativ eller ett privat bolag.

Moment i arbetet

Som nämnt ovan ska den som arbetar med personlig assistans hjälpa brukaren med sin vardag. Det ska ske så att brukaren, så långt det är möjligt, kan leva sitt liv på de vis de hade gjort utan sin funktionsnedsättning. Brukare med personliga assistenter kan ha många olika typer av nedsättningar. Till exempel kan det handla om förlamning, hörsel- eller synskador eller en intellektuell nedsättning.

Arbetstider och miljö

Inom personlig assistans är det inte ovanligt att man jobbar kvällar och helger. Tanken är att följa brukarens vanor så att hon eller han inte ska behöva planera sina dagar på andra sätt än vad personer utan nedsättningar hade gjort. Ofta har en brukare flera assistenter som turas om med ett roterande schema. Vad gäller miljön kan det variera mycket. Arbetet sker där brukaren befinner sig, vilket kan vara på olika verksamheter och olika tider under dygnet.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Hjälpta till att handla
  • Laga mat
  • Sköta hygienen
  • Sköta hemmet i övrigt
  • Hjälpa brukaren att kunna ägna sig åt hobbys och intressen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är god för den som söker jobb. I den större delen av landet råder liten eller mycket liten konkurrens om jobben. I Lappland anses arbetsmarknaden dock vara i balans. Det finns idag 73 000 anställda inom personlig assistans över hela landet, där en stor del finns i Stockholm. I just Stockholm råder liten konkurrens om jobben enligt arbetsförmedlingen. I Uppsala, som inte lägger särskilt långt norr om Stockholm, är konkurrensen om jobben mycket liten, enligt Arbetsförmedlingen.

Om du vill läsa mer om personlig assistans kan du läsa mer här.

 

Hur kommer jag i kontakt med hemtjänst i Stockholm?

13 Jul 2017

Människor blir som vi alla vet äldre och man reagerar alla olika på detta åldrande – en del förblir pigga, andra blir sjuka och några hamnar lite mitt emellan och har bättre och sämre dagar. Det är helt enkelt en del av livets gång. Hur man lägger upp det hela beror på – ser du att din gamla mamma exempelvis inte längre är förmögen att ta hand om sig själv så ställs du som barn inför en mängd svåra beslut. Vad och, framförallt hur, ska du kunna ge henne ett drägligt liv?

Många människor väljer vid sådana lägen att nyttja de resurser som vårt samhälle har för dessa situationer och ett av dem är att använda hemtjänst. Bor du och din mor i exempelvis Stockholm så kan du i och med hemtjänst låta din mamma bo kvar i sin lägenhet och där i hemmet få besök av utbildade personer som hjälper henne med vardagsysslorna. Detta kan vara att ta medicin, dusch och påklädning och hjälp vid sänggående – dock arbetar hemtjänst på detta vis i hela landet och inte bara i Stockholm. I Stockholm kan man dock säga att man har lite fler alternativ då det handlar om hemtjänst – där finns helt enkelt fler företag som specialiserat sig på detta. Med varierande resultat ska tilläggas och här gäller det verkligen att välja rätt – bäst är att kolla runt lite innan om vilka företag i Stockholm som har bäst rykte gällande hemtjänst.

Annars kan det bli en väldigt obehaglig överraskning. Men detta är tack och lov inte så svårt att kolla – man kan exempelvis söka lite på internet innan eller höra sig för med kompisar och annat folk som befinner sig i samma situation och därigenom få fram information gällande olika företag som arbetar inom hemtjänst i Stockholm.

Vilka jobbar inom hemtjänst i Stockholm?

Hemtjänst är ett yrke som är väldigt dominerat av kvinnor – detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Något som är ganska konstigt då yrket innehåller många tunga lyft och ofta sker i trängre utrymmen och därför borde vara något även för män. Dock kan man här se att fler och fler manliga personer i Stockholm börjat arbeta inom hemtjänsten – en trend som vi får hoppas hålla i sig. Som brukare av hemtjänst är det nämligen viktigt att hela tiden träffa nya människor – detta håller nämligen hjärnan igång och utbyte av olika erfarenheter är något som är bevisat positivt för äldre människor.

Det kan man ju även applicera på sig själv och hur man skulle vilja ha det själv då man blir äldre – att kunna träffa nya människor, kunniga inom sitt yrke naturligtvis, är något som de flesta skulle se som något positivt. Vi bör alltså hoppas att trenden med fler män inom hemtjänst som startat i Stockholm sprider sig över hela landet – detta skulle nämligen kunna medföra att åldrandet blir betydligt lättare att handskas med – både som anhörig men framförallt som den som behöver hjälpen.

Vinstdrivande företag inom hemtjänst kritiseras

16 Dec 2016

Vinstdrivande företag inom hemtjänsten, och i välfärden i allmänhet, har kritiserats från flera håll på senare tid. Än så länge är det bara vänsterpartiet som är emot vinster i välfärden – men undersökningar visar att väljare till många andra partier tycker samma sak. Givetvis är det dock inte alla som är emot att vinstdrivande företag får verka inom hemtjänst. Till exempel inom hemtjänst i Stockholm är det fler som är positiva då det finns fler aktörer att välja på än i mindre kommuner. Men åsikterna är delade bland de flesta. Framförallt tycks det finnas ett glapp mellan politiker och befolkningen, där en större del av politikerna tycker att privata företag inom välfärden är en bra idé. Även

Var kommer kritiken ifrån?

Kritiken kommer från flera håll. Beroende på vilken kommun det handlar om, kan kritiken dock komma med olika syften. I Malå till exempel, har förslaget om att införa privat hemtjänst fått kritik av ersättaren i omsorgsnämnden. Han menar att Malå helt enkelt är för litet, och att de inte kan ha fler aktörer än de redan har. Han påpekar också att det kanske skulle gå bättre i lite större kommuner, så som i Umeå och Skellefteå.

Att kritiken kommer på grund av att det ”inte går att ha fler aktörer” är kanske inte det man brukar höra. Ofta får man istället höra att det är principen, att skattepengar ska gagna endast medborgarna snarare än ägarna av den vinstdrivande vårdinstitutionen.

Oron kommer också ofta från landsbygden. Om hemtjänsten blir allt mer och mer privat, så kan vårdinstitutionerna på glesbygden glömmas. Detta eftersom färre riskkapitalister skulle ha något intresse av att investera i glesbygden. Det blir helt enkelt inte lika lönsamt jämfört med om hemtjänsten skulle vara baserad i en större stad.

Vad säger de fakta som finns?

Tittar man på några av de rapporter och studier som finns, visar merparten av dem att vinstdrivna företag i offentlig sektor är mer effektiva än dem som är statligt eller kommunalt drivna. Om det här kan appliceras direkt på hemtjänst är oklart, men för merparten av de privata företagen i offentlig sektor verkar detta stämma.

Samtidigt är det inte bara detta som kritiseras av motståndarna. Ett annat argument, som kanske inte riktigt har med just att göra hur bra vården fungerar, är att alla inte har samma tillgång till vård om privata alternativ införs. Privata ägare är troligtvis, som tidigare nämnt, inte lika benägna att investera i landsbygden. Samtidigt framfördes argumentet ovan att små städer ”inte klarar av en till aktör”.

Huruvida de privata alternativen växer i framtiden eller inte återstår att se.

 

Släpp oron med hjälp av hemtjänsten

4 Nov 2016

Åh nej! Tänk om mamma ramlat igen! Du som har föräldrar i pensionsåldern som börjat bli skröpliga känner nog igen den där obehagliga gnagande oron när telefonen ringer och du ser mammas eller pappas nummer på mobilens display. Vad har nu hänt?

Då är det hög tid för både dig och din förälder, särskilt om hon eller han lever ensam, att börja fundera på vilken hemtjänst ni behöver ta hjälp av för att klara vardagen. Det handlar inte bara krasst om att din mamma eller pappa ska bli mätt, få en kopp kaffe och rena lakan. Det handlar också om dig!

Att ständigt gå och oroa sig för en närstående i vardagen, suger otrolig mycket energi. Vi vill ju alla känna oss säkra och veta att de som står oss nära mår bra. När de mår bra - mår vi bra och kan slappna av.

Förutom kommunal hemtjänst har många kommuner i dag kontrakt med vård- och omsorgsföretag som kan erbjuda sina tjänster i hemmet. Det är ju faktiskt det som hemtjänst betyder. Att omsorgspersonalen kommer hem till den som behöver och gör det som behöver göras på plats.

Samma regler gäller

Vad är det då för skillnad mellan kommunal hemtjänst jämfört med hjälpen från ett hemtjänstföretag? Du som tar dig tid att jämföra kommer säkert att se att både kommunen och de fria företagen lovar säkerhet och god omvårdnad. Det är samma lagar och regler som gäller för båda. I regel är det kommunen själv som lagt ut sin egen, eller delar av sin egen, hemtjänst på entreprenad.

Det är viktigt att personalen inom hemtjänsten har rätt utbildning och erfarenhet för att kunna sköta sitt jobb och ta hand om din gamla mamma eller pappa. Om din kommun har egen hemtjänst är det kommunens ansvar att se till att nivån på personalens utbildning är tillräckligt hög. Det samma gäller om kommunen lägger ut sin hemtjänst på entreprenad. Kommunen ska alltså ställa samma utbildningskrav på det fria företagets anställda som på sin egen personal inom hemtjänsten.

Många kommuner har i dag en lista på olika hemtjänstföretag som de själva anlitar för att klara av omsorgen. Du kan då jämföra och välja vilket företag som du tycker känns bäst. Men som grundregel kan du tänka att din förälder och du ska kunna förvänta dig lika bra hjälp oavsett om ni väljer kommunal hemtjänst eller ett hemtjänstföretag.

Få kontroll på ditt liv med hjälp av en psykolog

14 Oct 2016

Det finns tillfällen i livet då man känner sig stark och där man nästan känner sig oövervinnerlig; ingenting är omöjligt och ingenting utanför sin egen sfär kan påverka. En härlig känsla. Men; likväl så kan det finnas stunder i livet då man känner sig direkt svag och där de mörka tankarna tar för mycket plats; man drabbas av sämre självförtroende och man känner att man inte duger något till. Jobbet, familjen, det sociala livet – allt känns hopplöst och det spelar ingen roll vad man gör; känslan av att vara otillräckligt ligger ändå kvar.

Det är tyvärr vanligare idag att människor drabbas av depressioner och där man slutligen går in i väggen; vi lever i ett allt mer kravfyllt, stressat samhälle och den egna prestationen ska alltid komma i första rummet. Det vill säga – många ställer på tok för höga krav på sig själva och har dessutom krav på sig utifrån; en kombination som gör att man till slut inte orkar längre. Krav utifrån. Med detta menar vi både från jobb, från familjen och vi menar även en annan bov i dramat – de sociala medierna.

Att man hela tiden ska visa sig vara den perfekta mamman/pappan och laga den bästa middagen, ha det perfekta hemmet, de perfekta barnen, den perfekta semestern och så vidare skapar även det en enorm press och stress och detta då man hela tiden jämför sig med andra via exempelvis Instagram och Facebook. Det handlar om ett i grunden osunt beteende; ingen är perfekt och det ska man komma ihåg i allt detta.

En psykolog kan förändra ditt liv

Men; om man känner att världen håller på att rämna utanför och att man är nära att förlora fotfästet – finns det då något som man kan göra för att hitta rätt? Ja, mycket handlar om att man måste våga ta steget och ta hjälp där man besöker en psykolog. En psykolog kan hjälpa en person att hitta trygghet i sig själv; att inse att man duger och där man får en chans att ventilera om sin vardag och sina problem. Att besöka en psykolog är inget rop på hjälp och ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på styrka.

Människor i större städer känner ofta större stress – och då kan regelbundna besök hos en psykolog vara exakt den ventil du behöver. Att i lugn och ro kunna sitta hos en psykolog – en person som verkligen lyssnar – kan vara skillnaden i livet. Man kan inse vad som egentligen betyder något, hur man kan förändra sig själv och sina vanor till det bättre och man kan få de verktyg man behöver för att – helt enkelt – må bättre. Rådet är att man även vid stunder då man känner sig lite starkare bokar in en tid hos en psykolog och detta för att det ger effekt i form av bättre insikt i sig själv och sitt eget beteende. Något vi alla behöver.